แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (คส.1:1-8) { ความหวังที่เก็บไว้ในสวรรค์ }

“ที่มาถึงท่านทั้งหลาย ข่าวประเสริฐกำลังเกิดผลและเจริญขึ้นทั่วโลก
เช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ในพวกท่านตั้งแต่วันที่ท่านได้ยินและเข้าใจพระคุณของพระเจ้า
ในความจริงนั้น” คส. 1:6
แนวคิด :
– ความหวัง ทำให้ คจ.เมืองโคโลสี มีความเชื่อที่สำแดงออกเป็นการกระทำ และ ความรักต่อธรรมิกชน (4)
– ความหวัง :
>>> ที่เก็บไว้ในสวรรค์ (5)ไม่ได้เก็บไว้บนโลกนี้ ดังนั้นบนโลกนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่มีอิทธิพลต่อเขามากนัก
>>> ความหวังนี้ได้มาจาก การได้ยินความจริง(5) [พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริง]
=> ความจริงในที่นี้ หมายถึง ข่าวประเสริฐ(5) ที่ว่า
“เรารอดพ้นบาป เป็นคนชอบธรรม กลายมาเป็นลูกของพระเจ้า ได้
โดยการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู”
=> ใครก็ตามที่เข้าใจ “พระคุณ” ของพระเจ้า นี้ จริงๆ
ชีวิตของเราเกิดผลและจำเริญขึ้นในพระเจ้า(6) ตามที่ข่าวประเสริฐได้บอกไว้
[เช่น มีชีวิตที่มีชัยชนะ มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ,ฯลฯ]
– การยึดความหวังแห่งข่าวประเสริฐนี้ ไว้ให้มั่น จะทำให้
>>> ความเชื่อ ของเราทวีมากขึ้น(4) จนสำแดงออกเป็นการกระทำที่สอดคล้องความเชื่อนั้น
[ความเชื่อที่ไม่แสดงออกเป็นการกระทำ เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว]
>>> ความรัก ของเรา ที่มีต่อพี่น้องทวีมากยิ่งขึ้น(4) จนสำแดงออกเป็นการกระทำและคำพูด แห่งความรักที่มีต่อพี่น้อง
การประยุกต์ใช้ :
– เราควรทบทวนตัวเองอยู่เสมอ ตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยม ในสิ่งที่กำลังจะเกิดกับเราในอนาคต ในสวรรคสถาน
เพราะพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะทรงรักษาสัญญาที่ทางสัญญาไว้กับเรา ที่ว่า
“เราจะพบสิ่งดี สิ่งประเสริฐ มากมายมหาศาล ในสวรรค์”
– เราต้องเข้าใจพระคุณของพระเจ้า ตามข่าวประเสริฐ
“การทำดีของเรา การรับใช้ของเรา ทั้งหมดรวมกัน
ก็ไม่ได้ทำให้เรา คู่ควรอยู่ในสวรรค์ได้ แม้เพียง นาทีเดียว”
ที่เรากำลังจะได้รับตามที่หวังไว้ใน เป็น พระคุณล้วนๆ
เมื่อเป็นพระคุณ ไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา แสดงว่า เราจะได้รับอย่างแน่นอน
เพียงเรายังคงเชื่อในคำสัญญาของพระเจ้า
ไม่ดูถูกพระเจ้า โดยสงสัยคำสัญญาของพระองค์ ละทิ้งความเชื่อใจในพระสัญญานั้น
– เมื่อเรายึดความหวังนี้ไว้แน่น จะส่งผลให้การดำเนินชีวิตของเรา เต็มไปด้วยความเชื่อและความรัก
>>> เชื่อว่า พระเจ้าพูดถูก จนกล้าทำตามพระคำของพระองค์ แม้จะขัดกับความรู้สึกหรือสติปัญญาของเรา
>>> รักพี่น้อง เพราะรู้แน่ว่า คนเหล่านี้ คือลูกที่รักของพระเจ้า พระองค์เตรียมสวรรค์ไว้สำหรับพวกเขาแล้ว พระเจ้าทรงเมตตาเราอย่างหาที่เปรียบมิได้ เราจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะทำดีอย่างสุดความสามารถเพื่อลูกสุดที่รักของพระเจ้าเหล่านี้
ความหวังนี้ เกิดจากการได้ยินและเข้าใจ ความจริง => พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริง
### จงอ่าน จงใคร่ครวญ จงยอมรับ และจงทำตามพระวจนะของพระเจ้า ###

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s