แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มธ.9:14-17)

“และเขาทั้งหลายไม่เอาเหล้าองุ่นหมักใหม่ มาใส่ในถุงหนังเก่า
ถ้าทำอย่างนั้นถุงหนังจะขาด น้ำองุ่นจะรั่ว ทั้งถุงหนังก็จะเสียไปด้วย
แต่เขาย่อมเอาน้ำองุ่นหมักใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่
แล้วทั้งคู่ก็จะอยู่ในสภาพดี”
มธ. 9:17
แนวคิด :
– ยอห์นผู้ให้บัพติสมากำลังติดคุกอยู่ พวกสาวกของเขาจึงอดอาหาร
พวกฟาริสี อดอาหารประจำอยู่แล้ว สัปดาห์ละ 2 วัน(ลก.18:12)
แต่เมื่อพวกสาวกของพระเยซูไม่ทำ พวกเขาจึงตำหนิ(14)
พระเยซูอธิบายว่า อดอาหารแสดงถึงความโศกเศร้า แต่ตอนนี้พระเยซูอยู่กับสาวกเป็นเรื่องน่ายินดี น่าฉลอง ไม่ใช่เวลาโศกเศร้า(15)
แต่เมื่อเวลาที่พระองค์จากไป(15) ถูกจับ ถูกตรึงที่กางเขน และถูกฝังไว้
นั่นแหละเป็นเวลาที่ควรโศกเศร้า ควรอดอาหาร
– พระเยซู อธิบายสอนพวกเขา ด้วย สองภาพเปรียบเทียบ
>>> ผ้าใหม่ มาปะ ผ้าเก่า ไม่แก้ปัญหา แต่กลับสร้างปัญหามากขึ้น
>>> เหล้าองุ่นใหม่ ใส่ ถุงหนังเก่า จะเสียไปทั้งคู่
[เหล้าองุ่นใหม่ จะมีแก๊สมาก ต้องใส่ในถุงหนังใหม่ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงกว่าถุงหนังเก่า]
– พระเยซู อธิบายว่า พระเยซูมาเป็นสิ่งใหม่แล้ว ถ้าพวกเขายังยึดวิธีแบบเดิมๆ สนใจในศาสนพิธี มากกว่าความหมายที่แท้จริง พวกเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากคำสอนของพระองค์ และไม่อาจจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูได้
การประยุกต์ใช้ :
– เวลานี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงสถิตกับเราแล้ว หมดเวลาโศกเศร้าแล้ว จงชื่นชมยินดีเถิด
(เรายังคงควรอดอาหารอธิษฐาน แต่ไม่ใช่เพราะโศกเศร้า แต่ด้วยท่าที ว่า เราตั้งใจจริงที่จะแสวงหาพระเจ้า และรับคำตอบจากพระองค์)
– พระเยซู เป็นน้ำองุ่นใหม่ หากเราให้พระองค์อยู่ในเรา เราต้องเป็นถุงหนังใหม่ มิฉะนั้น ก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อเราเลย
คำถาม :
>>> เราจะมีชีวิตใหม่ แต่ ดำเนินในวิถีชีวิตเก่า ได้อย่างไร?
>>> เราจะรักพระเจ้า แต่ ทำในสิ่งที่พระเจ้าเกลียด ได้อย่างไร?
>>> เราจะอยู่ฝ่ายพระเจ้า แต่ ใช้ชีวิตเหมือนฝ่ายมาร ได้อย่างไร?
>>> เราจะนิยมชมชอบพระเจ้า แต่ มีใจฝักใฝ่ค่านิยมแบบที่เป็นศัตรูกับพระองค์(ค่านิยมของโลก) ได้อย่างไร?
>>> เราจะอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง ได้อย่างไร?
>>> เราจะเป็นลูกของพระเจ้าผู้สัตย์จริง แต่ มีชีวิตเต็มไปด้วยคำโกหกหลอกลวง ได้อย่างไร?
>>> เราจะวางใจในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ แต่ เต็มไปด้วยความวิตกกังวล ได้อย่างไร?
>>> เราจะให้พระเยซูฟื้นฟูในชีวิต จิตใจของเราอย่างแท้จริง แต่ ไม่ยอมให้พระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตของเราอย่างแท้จริง ได้อย่างไร?
คำตอบ คือ “ไม่ได้”
แต่ถ้าหากเราเป็นเช่นนั้นอยู่
เวลานี้ เป็นเวลาที่เราต้องกลับใจ
รอช้ากว่านี้อาจสายเกินไป!!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s