แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยก.3:13-18)

“แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก
แล้วจึงเป็นความสงบสุข สุภาพและว่าง่าย
เปี่ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี
ไม่มีความลำเอียง ไม่หน้าซื่อใจคด”
ยก.3:17
แนวคิด :
– วิธีแยกแยะว่า ใครเป็นคนมีปัญญาและมีความเข้าใจ จากพระเจ้า(13)
ไม่ได้ดูที่ คำพูดอันสวยหรูของเขา
แต่ดูที่ผลแห่งชีวิตและผลแห่งการกระทำของเขา
– ปัญญาที่มาจากพระเจ้า จะแสดงผลที่เเหมือนพระลักษณะของพระเจ้า
– ปัญญาที่มาจากปีศาจ จะแสดงผลที่เหมืิอนลักษณะของปีศาจ(15)
– ปัญญาจากเบื้องบน จะก่อผลให้เกิด
> ชีวิตบริสุทธิ์
> ความสงบสุข
> สุภาพและว่าง่าย
> เปี่ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี
> ไม่มีความลำเอียง ไม่หน้าซื่อใจคด(17)
ถ้าความคิดของเราหรือคำแนะนำของคนอื่น ที่ส่งผลแบบนี้
เราก็รู้ได้ว่่า มาจากพระเจ้า
แต่ถ้า เกิดผลตรงข้าม สรุปได้เลยว่า
มาจากมาร หรือ จากค่านิยมของโลก หรือ จากเนื้อหนัง
อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน
การประยุกต์ :
– เรารู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน
เรารู้ว่าแยกแยะว่า “นี่เป็น คำแนะนำจากพระเจ้า หรือไม่?”
โดยสังเกตว่า ถ้าทำตามแล้ว ผลที่ออกมา
สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือไม่
>>> ถ้า”ใช่” เชื่อฟัง ทำตามอย่างสุดหัวใจ
>>> ถ้า”ไม่” หันหลัง ให้มัน ไล่มันไป อย่าแม้แต้จะเก็บมาคิดใคร่ครวญในใจ
แล้วชีวิตของเราจะพบทางแห่งปัญญาและความเข้าใจ
ทางแห่งพระพรและความจำเริญยิ่งขึ้นในชีวิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s