แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (รม.1:1-7) { วางใจและเชื่อฟัง}

“โดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครทูต
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ให้ไปประกาศแก่ชนทุกชาติให้เขา
วางใจและเชื่อฟัง ” รม. 1:5
แนวคิด :
### ข่าวประเสริฐ ###
>>> ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้า(2) : ไม่ใช่บังเอิญ หรือ ตกกระไดพลอยโจร แต่เป็นความบรรจงตั้งใจอย่างปราณีต เพื่อจะให้เราได้รับศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระเจ้า
>>> เกี่ยวกับ พระเยซู (3) :
= ผู้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ 100% (3) > เพื่อพระองค์จะทรงสามารถรับบาปผิดแทนมนุษย์ได้
= ผู้ทรงเป็นพระเจ้า 100% ผู้ทรงบริสุทธิ์ (4) > พระองค์จึงทรงสามารถชำระบาปผิดทั้งสิ้นของมนุษย์ได้ และทรงสามารถทำให้มนุษย์มีชีวิตใหม่ได้
### ต้องตอบสนอง ข่าวประเสริฐ อย่างไร ? ###
>>> ให้พระเยซู เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า (4)
>>> ซึ่งสังเกตได้จาก การ “วางใจและเชื่อฟัง” (5)
– ที่เรามารู้จักพระเจ้าได้ เพราะ พระเจ้าทรงรักเรา และ จงใจเรียกเราให้เป็นธรรมิกชน (เป็น Saint “เซนต์”) เป็นผู้บริสุทธิ์โดยทางพระองค์

การประยุกต์ใช้ :
– ข่าวแสนประเสริฐคือ บาปของเรารับการอภัยแล้ว เราได้รับการชำระให้สะอาดแล้ว เรามีชีวิตใหม่ในพระเจ้าได้แล้ว
>>> ส่วนที่ยากๆ เป็นส่วนของพระเจ้า พระองค์ทำเสร็จหมดแล้ว (อภัยบาป,ชำระให้สะอาด,ให้พระวิญญาณเข้ามาในเราเพื่อมีชีวิตใหม่)
>>> เหลือส่วนง่ายๆ เป็นส่วนของเรา คือ “ยอม”ให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านาย ในชีวิตของเรา
[ซึ่งส่วนนี้ ง่ายกว่าส่วนแรกเป็นล้านล้านเท่า]
####พระเจ้าให้เสรีภาพแก่มนุษย์ เราต้องเลือกเอง วันนี้ จะ “ยอม” หรือ “ไม่ยอม”##
– ยอมให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้วัดกันแค่ที่ปาก แต่ สังเกตได้จากพฤติกรรม
จะสำแดงออกมาเป็นการ “วางใจ” และ “เชื่อฟัง”
“วางใจ” ว่า วิธีของพระองค์ ดีกว่า วิธีของเรา
“เชื่อฟัง” เต็มใจทำตามวิธีของพระองค์ แม้จะขัดใจของเราก็ตาม
### วันนี้ เราต้องตัดสินใจเอง ว่า …###
จะวางใจของเราไว้ที่ไหน “ในตนเอง” หรือ “ในพระองค์”
จะเชื่อฟัง “ใจปรารถนาของตนเอง” หรือ “พระองค์”
เราผู้เป็นเซนต์ของพระเจ้า ผู้ที่พระเจ้าทรงรัก
ไม่มีคำว่า มากเกินไป สำหรับ “การวางใจและเชื่อฟังพระองค์”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s