แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (รม.13:8-10) { หนี้รัก }

“ความรักไม่ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านเลย เพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จอย่างครบถ้วน”
รม. 13:10
แนวคิด :
– รม. 13:8 อย่าเป็นหนี้อะไรใครเลย นอกจากความรักซึ่งมีต่อกัน
พระคัมภีร์สั่งให้เรา “อย่าเป็นหนี้”
ส่วนหนี้รัก เป็นภาพเปรียบเทียบ เพื่อบอกว่า ความรักที่มีต่อกันนั้นให้จดจำไว้ และจ่ายคืนอย่างไม่มีวันหมดสิ้น
– เพราะว่าผู้ที่รักคนอื่น ก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว (8)
หากจะสรุป บัญญัติทั้งหมด เป็นคำเดียว ก็คือ “รัก”
เพราะ ถ้ารักเพื่อนบ้าน ก็จะไม่ทำสิ่งไม่ดีใดๆต่อเพื่อนบ้านเลย (10)
ความรักทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จครบถ้วน (10)
ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่รักเสียแล้ว ก็ไม่มีทางทำตามที่พระเจ้าสั่งได้อย่างสมบูรณ์
– พระเยซู ตรัสว่า พระองค์มาเพื่อทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์
มธ. 5:17 “อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะ
เราไม่ได้มาล้มเลิก แต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการ”
นั่นหมายความว่า พระเยซูมา เพื่อให้เราสามารถรักคนอื่นได้อย่างแท้จริง นั่นเอง
การประยุกต์ใช้ :
– ถ้าเราอยากเชื่อฟัง อยากทำตามน้ำพระทัย อยากถวายเกียรติ หรือ อยากรับใช้พระเจ้า
>>> “จงรักคนอื่น”
– เราไม่มีรักแท้ ในตัวเอง เราต้องได้รับมาก่อน จึงจะให้ออกไปได้
รักแท้นี้มีในพระเยซู
เราควรหมั่นไตร่ตรอง ซาบซึ้ง ถึงความรักของพระเยซูที่มีต่อเรา ให้บ่อยที่สุด เท่าที่จะทำได้
เมื่อเรารับ เอาความรักนี้ไว้แล้ว
เราก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรา ให้เราสำแดงความรักนี้ออกไปแก่ผู้อื่น
– เราควรตั้งเป้าในชีวิตแต่ละวันว่า “วันนี้ ฉันจะรักผู้อื่นให้มากกว่าเมื่อวานนี้”
นี่จะเป็นเป้าหมายของชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยอย่างแน่นอน
??? พระเยซู ทำอะไรแก่เราบ้าง ?
??? วันนี้ เราเลียนแบบของพระเยซูแล้วหรือยัง ?
เราอยากให้ผู้อื่น
สำแดงความรักแก่เราอย่างไรบ้าง ?
จงเริ่มต้น ด้วยการทำอย่างนั้นกับคนอื่น วันนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s