แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (รม.15:14-21)

รม. 15:17 ขณะที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในสิ่งที่ทำเพื่อพระเจ้า
แนวคิด :
– อ.เปาโล ภูมิใจในสิ่งที่ทำเพื่อพระเจ้า เพราะ
งานรับใช้ของเขา เขาไม่ใช้สิทธิพิเศษใดๆ(สัญชาติโรม,เป็นผู้มีความรู้,เป็นศิษย์ของอาจารย์โด่งดังในสมัยนั้น,ฯลฯ)
แต่ ใช้เฉพาะสิทธิพิเศษที่พระเจ้า ทรงกระทำให้แก่เขา (18)
คือ “อิทธิฤทธิ์แห่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ในฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า”(19)
– อ.เปาโลได้ประกาศด้วยทั้งคำสอนและการกระทำ(18) เมื่อทำเช่นนั้น จึงได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างครบถ้วนไปทั่ว(19)
การประยุกต์ใช้ :
– เราควรภูมิใจในสิ่งที่ทำเพื่อพระเจ้า
– การรับใช้ของเรา ไม่ควรตั้งความหวังไว้ ในกำลัง ความสามารถของตน แต่ คาดหวังการอัศจรรย์จากพระเจ้า
หมายถึง ทำส่วนของเราอย่างสัตย์ซื่อ แล้ว คาดหวังการอัศจรรย์จากพระเจ้า
– ในการรับใช้ เราควรใช้สิทธิ(อำนาจ) ที่พระเจ้าให้แก่เราแล้ว คือ สิทธิอำนาจในพระคำ(คำสอน) และ สิทธิอำนาจในการกระทำ(อัศจรรย์)
โดย > พูดพระคำของพระเจ้า ให้ผู้อื่นฟัง
โดย > อธิษฐานให้แก่ผู้อื่น ต่อหน้าต่อตาเขา (ความเจ็บป่วย,ความกังวล,ปัญหาชีวิต,ปัญหาครอบครัว,ปัญหาการเรียน,ฯลฯ)
หน้าที่ของเรา คือ ลงมือทำ หน้าที่ของพระเจ้า คือ ทำให้มันกลายเป็นอัศจรรย์
“คนที่ไม่เคยได้ข่าวเรื่องพระองค์ก็จะได้เห็น และคนที่ไม่เคยได้ฟังจะได้เข้าใจ” (21)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s