แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก.9:10-17)

เมื่อพระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้ว
ก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ขอพร แล้วหักส่งให้แก่เหล่าสาวก
ให้เขาแจกแก่ประชาชน
ลก.9:1

แนวคิด :
– พระเยซูสั่งให้สาวกทำสิ่งดี แต่มันเกินกำลังของสาวก
“พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด”(13)
มีคนราวหมื่นกว่าคนที่กำลังหิว[นับแต่ผู้ชายได้ 5,000 คน](14)
และสาวกไม่มีเงินมากพอ และหาขนมปังได้แค่ 5 ก้อน กับ ปลาแค่ 2 ตัว(13)
– พระเยซูสั่งให้สาวก ทำสิ่งที่เกินกำลังของพวกเขา
ไม่ใช่เพื่อแกล้งเขา แต่
>>> เพื่อเขาจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
>>> เพื่อเขาจะมีความเชื่อมากขึ้น
>>> เพื่อเตรียมเขาเป็นผู้เปลี่ยนโลกในอนาคต
– เมื่อสาวกพบโจทย์ยาก แล้ว
พอเขามองที่เงิน(13) พบความเป็นไปไม่ได้
พอเขามองที่ทรัพยากรที่มี(13) พบความเป็นไปไม่ได้
พอเขามอบสิ่งที่มีนั้นแก่พระเยซู(16) พบการอัศจรรย์
– เมื่อพระองค์สั่ง พระองค์จะรับผิดชอบเอง
เพียงแต่เรามอบสิ่งที่เรามีแด่พระองค์ แล้วหันมาพึ่งพาพระองค์เท่านั้น
– พระเยซูทรงขอพรจากพระบิดา(16) ก่อนทำการอัศจรรย์ นำพรนั้นมาสู่ประชาชน
เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิด

การประยุกต์ :
– วันนี้ สิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำอาจเกินกำลังของเรา
นั่นไม่ใช่เพื่ิอแกล้งเรา แต่เพื่อ
เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเรา
เราจะเติบโตขึ้นในความเชื่อในพระเจ้า
เราจะเป็นภาชนะที่พระเจ้าทรงใช้ได้ เมื่อเวลามาถึง
– วันนี้ หากเราพบสิ่งที่ยากในชีวิต
อย่ามองที่เงินที่เรามี
อย่ามองที่ความสามารถหรือสิ่งอื่นใดที่เราอาจพึงพาได้
เพราะเราจะพบแต่”ความเป็นไปไม่ได้”
แต่จงนำสิ่งนั้นมาทูลต่อพระเจ้า
แล้วให้พระองค์ใช้สิ่งที่เรามีนั้น ซึ่งนั่นก็มากพอแล้ว
ที่จะก้าวผ่านสิ่งยากนั้นไปได้อย่างสง่างาม
– พระเยซูยังอธิษฐานก่อนทำอัศจรรย์ยิ่งใหญ่
แล้วเราเป็นใคร ที่คิดจะมีอัศจรรย์ในชีวิตวันนี้ โดยไม่อธิษฐาน
สิ่งเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าสั่งให้เราทำ พระองค์จะรับผิดชอบเอง
เพียงแต่เราหันม่พึ่งพาพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
จงอธิษฐานเถิด
ถ้าเจ้าเชื่อ เจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s