แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (กจ. 22:12-16){ จะชักช้ารออยู่ทำไม? }

“เพราะว่าท่านจะเป็นสักขีพยานของพระองค์ต่อคนทั้งปวงในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินนั้น” กจ. 22:15

แนวคิด :
– หลังจากที่พระเยซูปรากฏแก่เปาโล ขณะที่เขากำลังเดินทางไปข่มเหงคริสเตียนที่เมืองดามัสกัส เขาก็ตาบอด และเมื่อเข้ามาในเมืองพระเจ้าทรงใช้คริสเตียนคนหนึ่งชื่ อานาเนีย(12) มาอธิษฐานเผื่อเขา เขาจึงกลับเห็นได้อีกครั้ง(13)
– อานาเนียกล่าวแก่เปาโลว่า ที่พระเจ้าทรงให้เขาได้มีประสบการณ์กับพระเยซู ได้เห็นพระองค์ ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์(14) ก็เพื่อให้เปาโลจะได้ไปประกาศ เป็นพยานแก่คนทั้งปวง ถึงสิ่งที่เขาได้เห็นและได้ยินนั้น(15)
– อานาเนียบอกกับเปาโลว่า “บัดนี้ท่านจะชักช้ารออยู่ทำไม? จงลุกขึ้นรับบัพติศมา รับการชำระบาปของท่าน”(16) รีบเร็วเข้าเพราะพระเจ้ามีงานที่ยิ่งใหญ่รอท่านอยู่

การประยุกต์ใช้ :
– พระเจ้าทรงให้เรามีประสบการณ์กับพระองค์ ในการช่วยกู้จากความยากลำบาก ในการเล้าโลมใจยามทุกข์ใจ ในการชื่นชมยินดียามที่ไม่น่าจะยินดีได้ ในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดี ในการรับการรักษาโรค ในการรับการเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำ ในการมีชัยชนะเหนือความกังวลความหวาดกลัว ฯลฯ
ก็เพื่อเราจะเป็นพยานเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำกับเรา เล่าให้คนอื่นฟังในสิ่งที่เราได้ยิน ได้เห็น ได้เจอมาด้วยตัวเอง ให้คนอื่นได้รับรู้ ถึงพระราชกิจของพระเยซูในชีวิตเรา
– บัดนี้เราจะชักช้ารออยู่ทำไม? จงลุกขึ้น…แล้วแบ่งปัน บอกออกไป เล่าออกไป ให้คนทั้งหลายทั้งที่เป็นคริสเตียน และไม่เป็นคริสเตียน ได้รับรู้ว่า พระเยซูได้ทำสิ่งดีอะไรในชีวิตของเราบ้าง
“อย่ายอมให้วันนี้ผ่านไป โดยเราไม่บอกใครเลยสักคน ถึงคุณงามความดีที่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อเรา”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s