แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (กท.5:13-15){ ใช้เสรีภาพเพื่อพระเจ้า }

“พี่น้องทั้งหลาย เพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพ
ขอแต่เพียงอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนัง
แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด”
กท. 5:13
แนวคิด :
– ในพระเยซูคริสต์ เราถูกช่วยออกมาจากการเป็นทาสบาป ออกจากการเป็นทาสกฏบัญญัติต่างๆ เข้าสู่เสรีภาพในพระเยซูคริสต์
– แต่การที่เรามีเสรีภาพนี้
ไม่ได้หมายความว่า เรามีสิทธิพิเศษที่จะทำบาปได้อย่างอิสระ
หรือไม่ได้หมายความว่า เรามีใบอนุญาตทำบาปได้แล้ว
เมื่อก่อนเราเป็นทาสบาป เราไม่ทำบาปไม่ได้ เลิกไม่ได้
เดี๋ยวนี้เรามีเสรีภาพ ไม่เป็นทาสบาปแล้ว เราจึงไม่ทำบาป
ไม่ใช่เพราะต้องไม่ทำบาป
แต่เพราะเลือกที่จะไม่ทำบาป เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ให้สมกับที่พระองค์ประทานพระคุณมากมายแก่เรา
– วันนี้เรามีเสรีภาพในพระเเยซูคริสต์แล้ว เราควรใช้เสรีภาพนั้น เลือกที่จะรับใช้ซึ่งกันและกัน ด้วยความเต็มใจ ด้วยความรัก (13) ไม่ใช่รับใช้เพราะต้องทำหรือเพราะกฏเกณฑ์บังคับ แต่เราเลือกที่จะรับใช้กันและกันเอง อย่างมีเสรีภาพ เพราะเรารักกันและกัน
– พระเยซูไถ่เราออกมาจากใต้ธรรมบัญญัติ ไม่ใช่เพื่อจะได้ไม่ต้องทำตามธรรมบัญญัติ
แต่เพื่อให้เราสามารถทำตามธรรมบัญญัติได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์
– การทำตามธรรมบัญญัติสรุปได้เป็นวลีเดียวคือ “รักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง” (14)
– พระคัมภีร์เตือนว่า ถ้าไม่รักกัน ถ้าโจมตีกันและกัน “ไม่ยอมเพราะฉันไม่ผิดนี่นา” เราก็ทำผิดกฏแห่งความรักเสียแล้ว ซึ่งถ้าขืนทำอย่างนั้นต่อๆไป เกรงว่า ทั้งเราและเขา จะย่อยยับไปตามกัน (15)
การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูไถ่เราออกจากการเป็นทาสแล้ว
จงดำเนินชีวิตให้สมกับมีเสรีภาพ ด้วยการใช้เสรีภาพนั้นถวานเกียรติแด่พระเจ้า
โดยการรักกันและกัน ให้อภัยแก่กันและกัน หนักนิดเบาหน่อยก็ยกโทษกันไป อดทนต่อจุดอ่อนและข้อบกพร่องของกันและกัน
“จำไว้ให้ขึ้นใจว่า ทุกครั้งที่เรายกโทษให้ผู้อื่น เรากำลังทำให้พระเยซูยิ้มชื่นใจ”
– การไถ่ของพระเยซู เปลี่ยนจาก คำว่า “ต้อง” เป็นคำว่า “อยาก”
เราไม่ใช่ “ต้องรักกันและกัน” แต่ เราแค่ตอบสนองความ “อยากรักกันและกัน” ที่พระเจ้าประทานให้แก่เราแล้ว อย่างเหมาะสม นั่นก็เพียงพอแล้ว
แต่หากวันนี้ เรายัง “ไม่อยากจะรักพี่น้อง”
เรากำลังป่วยฝ่ายวิญญาณ เรากำลังมีความผิดปกติฝ่ายวิญญาณ
จำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ เราต้องสารภาพ ยอมรับความอ่อนแอของตน
และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเสียใหม่
ใช่แล้ว!!! เราทำเองไม่ได้ ต้องเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้กระทำ
แต่พระองค์ผู้อ่อนสุภาพ จะไม่กระทำ จนกว่าเราจะเชิญพระองค์ มาเป็นผู้กระทำการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา
จาก “ใจหิน” เป็น “ใจเนื้อ”
จาก “ใจไม่อยากจะรัก” เป็น “ใจที่ปรารถนาอยากจะรัก”
ถ้าบุตรขอปลา บิดาจะไม่เอางูให้ เป็นแน่
หากเราขอสิ่งที่ดีเช่นนี้ “ขอให้เราอยากจะรักพี่น้อง” พระองค์จะทรงประทานให้อย่างแน่นอน
วันนี้ยังไม่สาย แต่หากยังดันทุรัง เดินในทางแห่งการไม่รักพี่น้องต่อไป จงระวังให้ดี!!! เกรงว่าจะย่อยยับไปด้วยกัน!!!

ด้วยกัน !!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s