แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 3:1-6){ พระเยซูเสียใจ }

“พระองค์ทอดพระเนตรดูรอบๆ ด้วยพระพิโรธและเสียพระทัย ที่จิตใจของพวกเขากระด้าง แล้วพระองค์ตรัสกับชายคนนั้นว่า “จงเหยียดมือออกเถิด” เขาก็เหยียดออก และมือของเขาก็หายเป็นปกติ” มก. 3:5

แนวคิด :
– พระเยซูทรงรักษาคนมือลีบ ในวันสะบาโต
– พระเยซูโกรธ และเสียใจ ผู้คนที่เฝ้าดูเหล่านั้น เพราะพวกเขาใจแข็งกระด้าง คิดชั่วร้าย จิตใจมืดมัว
– แทนที่จะคอยดูว่า พระเจ้าทรงฤทธานุภาพเพียงไร แต่ กลับคอยจับผิดว่าพระเยซูจะทำผิดกฏวันสะบาโตไหม
– แทนที่จะสนใจที่จะช่วยคน แต่ กลับสนใจเพียงแต่จะจับผิด
– หน่ำซ้ำพวกฟาริสี แทนที่จะดีใจเพราะคนหายโรค กลับแค้นเคืองหาทางจะฆ่าพระองค์เสีย
# ชายมือลีบ พบพระเยซู ชีวิตเปลี่ยนไป มือหายลีบ
# พวกฟาริสี พบพระเยซู ชีวิตเหมือนเดิม กลับไปพร้อมความแค้นเคือง
[พระเยซูไม่เคย โกรธและเสียใจ ต่อคนบาปที่มาหาพระองค์ด้วยจริงใจเลย ไม่ว่าจะเป็น หญิงล่วงประเวณี , คนเก็บภาษี(คนขายชาติ) และคนบาปทั้งหลาน แต่ ในตอนนี้บันทึกชัดเจนว่า พระเยซูโกรธและเสียใจ ต่อคนบาปที่จิตใจแข็งกระด้าง ดื้อด้าน ไม่ยอมกลับใจ]

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ พระเยซูกำลังเสียใจหรืออาจถึงกับเคืองพระทัย ในท่าทีของเราหรือเปล่า?
พระเยซูเสียใจ
• หากเราใจแข็งกระด้าง ดื้อดึง ไม่เชื่อ
• หากเรามาหาพระเยซู เพียงเพื่อพิสูจน์บางอย่าง “ฉันเก่ง” “ฉันดี” “ฉันแน่” “ฉันเป็นคริสเตียนที่ดีนะ” [อ่านพระคัมภีร์ ไม่ใช่เพราะรักพระเจ้า อยากรู้จักพระองค์ แต่เพราะคริสเตียนที่ดีเขาต้องทำกันแบบนี้] ซึ่งการมาหาพระเยซูเช่นนี้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในชีวิตของเรา
ให้เรามาพระเยซูด้วยความถ่อมใจ ยอมรับความอ่อนแอของตน เปิดใจต่อการสอนของพระองค์ ยอมจำนนต่อสิ่งที่พระองค์อนุญาตให้เกิดกับเรา ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยความเชื่อ
แล้วการมาหาพระเยซูของเราในทุกๆวันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ให้จำเริญขึ้นทุกวันๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s