แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มธ.20:1-16){ คนแรกกลับเป็นคนสุดท้าย }

“อย่างนั้นแหละ คนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนแรก
และคนที่เป็นคนแรกจะกลับเป็นคนสุดท้าย”
มธ. 20:16
แนวคิด :
– วิธีของพระเจ้าดูแปลก คนเริ่มทำงาน 5 เวลา เช้าตรู่ , 9:00 , 12:00 , 15:00 และ 17:00 แต่ทุกคนได้รับค่าแรงเท่ากัน มันยุติธรรมไหม?
ตอบ : ยุติธรรม เพราะ ทุกคนไม่ใครได้น้อยกว่าที่ควรจะได้เลย สักคนเดียว
– คนอิสราเอล บรรพบุรุษเขาเชื่อพระเจ้า มาเป็นเวลา กว่า 4,000 ปีแล้ว
>>> ปรากฏว่า คนกรีก เพิ่งมาเชื่อได้แค่ 2,000 กว่าปี ก็ได้รับพระพรเหมือนกันกับคนอิสราเอลได้
>>> ยิ่งคนยุโรปเพิ่งมาเชื่อ 1,000 กว่าปีเอง ก็ได้รับพระพรเหมือนคนอิสราเอลได้
คนอเมริกัน เพิ่งมาเชื่อได้ ไม่กี่ร้อยปีเอง ก็ได้รับพระพรเหมือนอย่างคนอิสราเอลได้
!!! สรรเสริญพระเจ้า !!!
>>> เราเพิ่งมาเชื่อได้ ไม่กี่ปีเอง เราก็สามารถได้รับ พระพรอย่างเดียวกับที่ทรงสัญญาไว้กับอิสราเอลได้
– แต่คนอิสราเอล บางคนกลับไม่ได้รับพระพรนี้ เพราะวันนี้เขาไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
เรื่องของพระเจ้า จึงไม่ได้ขึ้นกับว่า เรามีประวัติศาสตร์เชื่อในพระเจ้ามากแค่ไหน แต่วันนี้เรายังเชื่ออยู่หรือเปล่า
>>> อิสราเอลเป็นคนต้น สมควรได้รับพระพร แต่บัดนี้กลับเป็นคนสุดท้าย เพราะ วันนี้เขาไม่ได้เชื่อวางใจในพระเจ้า
>>> คนต่างชาติเป็นคนสุดท้าย ไม่สมควรได้รับมรดกแห่งพระพร แต่บัดนี้กลับเป็นผู้ได้รับมรดกแห่งพระพร
การประยุกต์ใช้ :
– ไม่สำคัญว่า ในอดีต เราเคย
>>> รักพระเจ้า
>>> รับใช้พระองค์ด้วยใจยินดี
>>> เชื่อฟังพระองค์
>>> ไว้วางใจในพระองค์แต่ผู้เดียว
>>> จงรักภักดีต่อพระเยซูคริสต์
>>> ให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในหัวใจ
### ที่สำคัญคือ “วันนี้เราเป็นเช่นไร” ###
กลับใจยังทัน ก่อนที่จะกลายเป็นคนสุดท้ายไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s