แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มธ.6:32-33){ ไล่จับสิ่งใด }

“แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้”
มธ. 6:33

แนวคิด :
– พระคำของพระเจ้าสอนว่า ถ้าเราวิ่งไล่จับสิ่งไร้ค่า (2พกษ. 17:15 …เขาทั้งหลายติดตามสิ่งไร้ค่าและกลายเป็นสิ่งไร้ค่าไป..)
คนต่างชาติ(คนทั้งหลายที่ไม่มีพระเจ้า) คิดว่าสิ่งเหล่านั้นจำเป็นขาดไม่ได้ จึงทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อหาสิ่งเหล่านั้น (32)และในบั้นปลายพวกเขาจะพบแต่ความว่างเปล่า
– พระเยซูสอนให้เรา แสวงหา “แผ่นดินของพระเจ้า และ ความชอบธรรมของพระองค์” (33)ให้เราตระหนักว่า “แผ่นดินของพระเจ้า และ ความชอบธรรมของพระองค์” เป็นสิ่งจำเป็น ขาดไม่ได้ ให้เราทุ่มเทอย่างเต็มที่ สุดกำลังเพื่อจะหาให้พบ
>>> แล้ว ในโลกนี้เราจะพบสิ่งจำเป็น สิ่งดีต่างๆ ที่คนทั้งหลายแสวงหากัน ไม่ขาดแคลนสิ่งดี สิ่งที่จำเป็นใดๆ
(สดด. 34:10 เหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย แต่ผู้ที่แสวงหาพระยาห์เวห์ไม่ขาดสิ่งดีใดๆ)
>>> และบั้นปลายเราจะพบกับของล้ำค่าที่แท้จริง คือ ชีวิตที่ครอบครองร่วมกับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์
###แผ่นดินของพระเจ้า### ให้พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
แผ่นดินที่มีพระเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ให้พระคริสต์ครอบครองในใจ เป็นองค์ผู้เป็นเจ้านาย เป็นเจ้าของชีวิตของเรา ทุกส่วน ทั้งความคิด ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ค่านิยม ความชอบ คำพูด การกระทำ อนาคต ทุกส่วน ยกให้พระเจ้าเป็นเจ้าของ มีสิทธิขาดที่จะทำอะไรก็ได้ ใช้ทำอะไรก็ได้ ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ได้ แล้วแต่พระองค์
###ความชอบธรรมของพระองค์### ให้พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเรา
ให้พระเยซูคริสต์เป็นความชอบธรรมของเรา
(ยรม. 23:6 ในสมัยของท่าน ยูดาห์จะได้รับความรอด และอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย นี่จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่าน คือ ‘พระยาห์เวห์ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา’)
ไม่พึ่งพาการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่รับความชอบธรรมจากการกระทำของพระเยซูคริสต์เพื่อเราบนไม้กางเขนนั้น รับการชำระ รับการอภัยอย่างสิ้นเชิง โดยพระโลหิตของพระองค์ แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ ให้สอดคล้องกับความชอบธรรมที่พระองค์ประทานให้แก่เราแล้ว
และ ไม่ว่าล้มลงอีกสักกี่ครั้ง ก็จะลุกขึ้นมารับความชอบธรรม รับการชำระ รับการอภัย แล้วเริ่มต้นใหม่อย่างผู้ชอบธรรมทุกๆครั้งไป

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เรากำลังวิ่งไล่จับอะไร
>> สิ่งไร้ค่า จนกลายเป็นสิ่งไร้ค่า
>> หรือ การให้พระเยซูเป็นเจ้านายมากยิ่งขึ้น ดำเนินชีวิตอย่างผู้ชอบธรรมมากยิ่งขึ้น
– วิ่งไล่จับอะไร ไม่ได้ดูที่ “คำพูด” แต่ ดูได้จาก “เวลา ความตั้งใจ เงินทอง ความเอาจริงเอาจัง ฯลฯ” ที่เราใช้ไปนั้น เพื่อสิ่งใด?
* หาสิ่งทั้งปวง ไม่ได้อะไรเลย นอกจากความอนิจจัง
* หาพระเจ้า ได้ทั้งพระเจ้า ได้ทั้งสิ่งทั้งปวง และยังได้รับมรดกนิรันดร์อีกด้วย

คำอธิบาย: รูปภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s