แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มธ.7:15-20){ ปลอม }

“เพราะฉะนั้น พวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของพวกเขา” มธ. 7:20

แนวคิด :
– พระเยซูเตือนให้ระวัง คริสเตียนปลอม อาจารย์ปลอม นักเทศน์ปลอม ซึ่งเปรียบเหมือน หมาป่าในคราบแกะ ดูภายนอกดูดี แม้แต่คำสอนก็ดูดีด้วย(แต่บางคนก็สอนไม่ได้เรื่อง) แปลว่า สอนดีหรือไม่ ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเป็นแกะหรือหมาป่า
– พระเยซูให้หลักการสังเกตดูง่ายๆ เพื่อจะแยกให้ออก คือ “รู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน”
– คริสเตียน อาจารย์ นักเทศน์ ที่มีพระวิญญาณเป็นแรงผลักดันชีวิต จะสำแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์(กท.5:22-23)ออกมา จนคนสังเกตเห็นได้
– คริสเตียน อาจารย์ นักเทศน์ ที่มีมีเนื้อหนังเป็นแรงผลักดันชีวิต จะสำแดงผลการงานของเนื้อหนัง(กท.5:19-21)ออกมา ซึ่งถ้าเราสังเกตดีพอ จะเห็นได้อย่างแน่นอน
(หมาป่าบางตัว อย่างเนียน ดูไกลๆคล้ายผลของพระวิญญาณ แต่พอเข้าไปใกล้ เข้าไปสัมผัสชีวิตจริงๆ จึงรู้ว่า นี่มัน “ผลพลาสติค” นี่นา ที่แท้มัน เนื้อหนังชัดๆ)
– พระเยซูจึงเตือนเรา ให้สังเกตผลของชีวิต เพราะข้างในคนเรามองไม่เห็น แต่เรารู้ข้างในเขาได้โดยดูจากผลแห่งการดำเนินชีวิต

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อฟัง อาจารย์ นักเทศน์ สอน สิ่งที่ดีจงยึดไว้และนำมาประพฤติปฏิบัติ แต่ถ้าชีวิตของเขาไม่สอดคล้องสิ่งที่สอน ก็อย่าประพฤติตามเขา แค่ทำตามสิ่งที่เขาสอนที่ดีๆก็พอ
มธ. 23:2-3 “พวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสส เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งที่เขาทั้งหลายสั่งสอนพวกท่านนั้น จงถือและประพฤติตามยกเว้นการประพฤติของพวกเขาอย่าทำตามเลย เพราะพวกเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาสอน”
– เราควรพิจารณาตัวเราเองว่า วันนี้ผลในชีวิตของเราเป็นเช่นไร?
เราเองก็มองไม่เห็นข้างในของเรา แต่เราสังเกตผลแห่งการกระทำของเราเองได้
ถ้าผลของพระวิญญาณปรากฏ แสดงว่า ข้างในเรายอมให้พระวิญญาณบงการชีวิต
ถ้าผลการงานของเนื้อหนังปรากฏ แสดงว่า ข้างในเรายอมให้เนื้อหนังบงการชีวิต
ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมแห่งการกลับใจใหม่ของเรา
“ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ครอบครองชีวิต จิตใจ และจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งสิ้นเถิด
ข้าพระองค์อ่อนกำลัง แต่พระองค์ทรงฤทธิ์เข้มแข็ง
ข้าพระองค์ไม่สามารถทำเองได้ แต่โดยฤทธ์อำนาจใหญ่ยิ่งของพระองค์ทุกสิ่งเป็นได้
วันนี้เข้าพระองค์ขอยอมจำนนต่อพระองค์ เชิญพระองค์เปลี่ยนแปลงข้าพระองค์เถิด”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s