แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มธ.7:21-27){ เราไม่รู้จักเจ้า }

“ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” มธ. 7:21
แนวคิด :
– เรื่องนี้คอขาดบาดตาย ดูเหมือนพระเยซูจะเตือนว่า บางคนคิดว่าจะได้เข้าสวรรค์ แต่ต้องไปนรก
– วันนั้นจะมีคนเยอะมาก ที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียน และในคนเหล่านั้นบางคน ดูเหมือนคนอื่นๆคิดว่า เขาน่าจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็ง ด้วยซ้ำไป เพราะ สอนได้ เทศนาได้ เผยพระวจนะได้ ขับผีได้ ทำการอัศจรรย์หลยอย่างได้ หน่ำซ้ำทำในนามของพระเยซู เสียด้วย แต่พระเยซูบอกกับพวกเขาว่า
“เราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลย เจ้าผู้ทำความชั่ว จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา”
มันจะ ซูเปอร์ช็อค!!! ขนาดไหน แต่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกับใครบางคน
– ดังนั้นแล้วคนประเภทไหน ที่จะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แน่ๆ เรื่องนี้เราต้องเข้าใจให้ได้ และต้องเข้าใจให้ถูกต้องอย่างแม่นยำด้วย เพราะงานนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาด
– พระเยซูบอกว่า คนที่เข้าสวรรค์ได้ ก็คือ “ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดา”
??? แล้ว “ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดา” ต้องทำอะไร อย่างไร ?
– ข้อ 24 เริ่มด้วยคำว่า “เพราะฉะนั้น” หมายความว่า ข้อ 24 เป็นต้นไป เป็นคำอธิบายของข้อข้างต้น
– ข้อ 24-27 พระเยซู ยกตัวอย่างคำอุปมา คนมีปัญญา กับ คนโง่
>>> คนมีปัญญาสร้างบ้านบนศิลา แม้ต่อมา แม้พายุพัดกระหน่ำ บ้านก็ยังคงตั้งมั่นคงอยู่ได้ คือ คนที่ได้ยินคำของพระเยซูแล้วทำตาม
>>> คนโง่สร้างบ้านบนทราย ซึ่งต่อมา บ้านจะพังพินาศ เสียหายใหญ่โต คือ คนที่ได้ยินคำของพระเยซูแต่ไม่ทำตาม แค่ฟังเฉย
– สรุปได้ว่า “คนที่เข้าสวรรค์ได้” คือ “คนที่ฟังพระเยซูแล้วทำตาม”
??? แล้ว ทำตามอะไรหรือ ?
สิ่งที่พระเยซูสอน เช่น
• อย่าโกรธพี่น้องของตน (มธ.5:22)
• อย่ามองหญิงด้วยใจกำหนัด (มธ.5:27)
• อย่าสาบาน (มธ.5:37)
• อย่าแก้แค้นตอบ แต่จะทำดีตอบการร้ายของเขา (มธ.5:39)
• จงรักศัตรูและอธิษฐานเผื่อผู้ที่เคี่ยวเข็ญท่าน (มธ.5:44)
เป็นต้น
– ดูเหมือนจะสิ้นหวัง ที่เราจะสามารถทำตามที่พระเยซูบอกได้ มันยากเกินไปสำหรับคนอ่อนแออย่างเรา
– ถ้าพระเยซูอยากให้เราเข้าสวรรค์ได้ ก็ควรยกเลิกบัญญัติของพระเจ้าที่ยากๆพวกนี้เสีย…ซึ่งพระเยซูไม่ทำเช่นนั้น
– แต่พระเยซูตรัสว่า “พระองค์ไม่ได้มาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะ แต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการ” (มธ. 5:17) >>> ชีวิตที่มีบาปต้องตาย (ฉธบ.24:16)
– ด้วยเหตุนี้ พระเยซูจึงมาตายแทนความผิดบาปของเราทุกคน สรรเสริญพระเยซู!!!
– ถ้าอย่างงั้น “ฟังพระเยซูแล้วทำตาม” คือทำอะไร ?
• พระเยซูบอกว่า “พระองค์ไม่ได้มาเรียกคนที่คิดว่าตนเองชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่รู้ตัวว่าบาป”(มธ.9:13)
ฟัง &ทำตามพระเยซูคือ สำนึกตัวว่าบาป ช่วยตัวเองไม่ได้
• พระเยซูบอกให้ “ยอมรับพระองค์”(มธ.10:33) “ต้อนรับพระองค์” (มธ.10:40)
ฟัง &ทำตามพระเยซูคือ ให้เป็นพระเจ้าพระช่วยให้รอด และ เป็นเจ้านาย ในชีวิตของเรา
• พระเยซูบอกให้ “มาหาพระองค์ แล้วเรียนจากพระองค์” (มธ.11:28-30)
ฟัง &ทำตามพระเยซูคือ ยอมเดินไปในทางของพระเยซูที่พระองค์จะนำไป อย่างเต็มใจ
[วัว2ตัวเทียมแอกกัน วัวตัวที่แข็งแรงกว่า มีประสบการณ์มากกว่า จะเป็นตัวช่วยนำทางไปเอง ในทิศทางที่คนขับเกวียน(พระบิดา)ปรารถนาให้ไป]
– พระเยซู ให้ข้อสังเกตว่า เรามาถูกทางหรือยัง โดยดูจากผลในชีวิตของเรา
“จงทำให้ต้นไม้ดีและได้ผลดี หรือทำให้ต้นไม้เลวและได้ผลเลว เพราะว่าพวกเรารู้จักต้นด้วยผลของมัน (มธ. 12:33)
วันนี้ถ้าผลของชีวิตไม่สอดคล้องทางของพระเยซูเลย จงรีบกลับใจโดยด่วนที่สุด ก่อนจะสายเกินไป
สรุปย่อๆ :
• ยอมรับความผิดบาปของตน
• ต้อนรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยพ้นบาปและเป็นเจ้านาย
• เชื่อวางใจในพระเยซู ด้วยการเดินตามทางของพระองค์อย่างเต็มใจ
(แม้อาจยังทำได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าเราตั้งใจอย่างจริงใจ ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในเรา พระองค์จะทรงช่วยเรา ให้สามารถดำเนินชีวิตสอดคล้องทางของพระเยซู มากขึ้น ทุกวันๆ)

การประยุกต์ใช้ :
– เราควรตรวจเช็คความเชื่อของเรา และผลแห่งชีวิตของเรา อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า เรายังคง รักษาความเชื่อไว้วางใจในพระเยซูไว้เป็นอย่างดี และ ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อนั้น คือทำตามพระทัยพระบิดาโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์
– ขอแนะนำให้ หาโอกาสสักครั้ง ชมคำสอนเรื่อง “กุญแจสู่สวรรค์” (ความมั่นใจในความรอด) อย่างน้อยก็เพื่อให้มั่นใจว่า กุญแจแห่งความเชื่อที่เรากำลังถืออยู่นั้น ไม่ผิดดอก !!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s