แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มธ.9:1-8){ ยกอย่างมีชัย }

“ทั้งนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่า บุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้”
พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่า “จงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านของท่าน””
มธ. 9:6
แนวคิด :
– คนง่อยมาหาพระเยซูด้วยความเชื่อ(ให้คนหามมา) เขาเชื่อว่า พระเยซูช่วยเขาได้
– พวกธรรมาจารย์มาหาพระเยซู ด้วยความไม่เชื่อ ได้แต่มาฟังพระเยซูสอน
– พระเยซู สั่งคนง่อยทำ 2 อย่าง
1. “จงชื่นใจเถิด” บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว (2)
2. “จงลุกขึ้นยกแคร่แล้วกลับบ้านของท่าน” (มก. 2:11)
>>> ไม่แน่ใจว่า คนง่อยทำอย่างแรกก่อนหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ เมื่อเขาทำอย่างที่ 2 อย่างแรกก็เกิดขึ้นตามมาด้วย
– พระเยซูมีสิทธิอำนาจ “ในโลก” ที่จะอภัยบาปได้ (6) ดังนั้นเมื่อพระเยซูอภัยบาปให้แล้ว เขาจึงไม่ต้องรับผลแห่งบาปใดๆอีกต่อไป
การประยุกต์ใช้ :
– เรามาหาพระเยซู ด้วยความเชื่ออย่างจริงใจอย่างคนง่อย หรือ ด้วยความเชื่อแต่ปากอย่างธรรมาจารย์
> แบบแรกจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต
> แบบหลังจะได้แค่ความรู้ที่น่าสนใจ
– พระเยซูสั่งคนง่อยทำ 2 อย่าง เมื่อเขาเริ่มทำด้วยความเชื่อ การช่วยกู้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏออกมาให้เห็น แม้เขาหายและบาปรับการอภัย แต่ไม่กล้าลุกขึ้น เพราะคิดในใจว่า
“ทำไม่ได้หรอก”
“ไม่เคยทำได้มากก่อน”
“เคยทำมาแล้วมันไม่ได้ผล”
เขาคงไม่ได้เห็นและไม่ได้มีประสบการณ์การช่วยกู้นั้น
### ในนามพระเยซู “จงลุกขึ้น ยกแคร่ แล้ว เดินออกไป” ###
– แคร่ เคยเป็นสิ่งที่ประจานเขาว่า “แกมันชั่ว” “แกอ่อนแอ” “แกหมดหวังแล้ว”
เคยทำให้คนดูถูกเขา เคยทำให้เขาต้องตรอมตรมโศกเศร้า
>>> แต่วันนี้ เมื่อเขากล้าทำตามทำสั่งของพระเยซู (แม้เขาไม่เคยทำมาก่อนก็ตาม) มันกลายเป็น
สิ่งที่เขาประกาศให้โลกรู้ว่า
“โดยพระเยซู ฉันเข้มแข็งแล้ว”
“โดยพระเยซู ฉันเป็นคนใหม่แล้ว”
“โดยพระเยซู ฉันมีหวังแล้ว”
และโดยแคร่นี้ คนจะสรรเสริญพระเจ้า และเขาจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
### ในนามพระเยซู “จงลุกขึ้น ยกแคร่แห่งปัญหาที่กำลังเผชิญนั้น แล้ว ก้าวออกไปอย่างสง่างาม” ###
โดยพระเยซูคริสต์เราทำได้
เราไม่กลัวแล้ว
เราจะเชื่อฟัง ทำตามที่พระเยซูบอก พระเยซูบอกว่า
> ให้เราวางใจในพระเยซู (ยน.14:1)
> จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน(มธ. 5:44)
> จงอธิษฐานเพื่อจะไม่ต้องเข้าในการทดลอง (ลก.22:40)
> แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน (มธ. 6:33)
> อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว(มธ. 6:34)
> จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน (มธ. 7:7)
ฯลฯ
เมื่อเราเริ่มทำตามคำสั่งของพระเยซู แล้ว “แคร่แห่งปัญหา” แทนที่จะเป็นสิ่งประจานเรา แต่จะกลับกลายเป็นสิ่งที่ “ถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าในชีวิตของเรา”
– พระเยซูมีสิทธิอำนาจ “ในโลก” ที่จะอภัยบาปได้ อยากจะกลับใจ รับการอภัยรีบๆทำขณะอยู่ในโลกนี้ เพราะเมื่อเรายืนต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า หมดเวลาสำหรับการอภัยแล้ว ระวังจะสายเกินไป!!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s