แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยก.3:13-18) { ปัญญาจากเบื้องบน }

“แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก
แล้วจึงเป็นความสงบสุข การผ่อนหนักผ่อนเบา การยอมรับฟัง
การเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆ ไม่มีการลำเอียง ไม่มีการหน้าซื่อใจคด” ยก. 3:17

แนวคิด :
– ปัญญาที่เราพบเจอหรือใช้ในชีวิต แบ่งเป็น 2 ค่าย (13)
ค่าย 1 ปัญญาจากเบื้องบน
ค่าย 2 ปัญญาฝ่ายโลก ฝ่ายเนื้อหนัง และฝ่ายปีศาจ
– วิธีแยกแยะว่า สิ่งที่เราคิดจะทำ หรือ กำลังทำอยู่นี่ มาจากค่ายไหน สังเกตได้จาก แรงบันดาลใจและผล ของความคิด/การกระทำ นั้นๆ
# แรงบันดาลใจ #
ค่าย 1 แรงบันดาลใจ คือ รักคนอื่น อยากกระทำกับเขาด้วยความสุภาพอ่อนโยน(13)
ค่าย 2 แรงบันดาลใจ คือ รักตัวเอง ทำเพราะริษยา เขาได้ดีกว่าเรา เราต้องทำให้ได้ดีกว่าเขา หรือ ทำเพราะมักใหญ่ใฝ่สูง อยากจะทำให้ตัวเองได้รับการยกย่อง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ก็จงอย่าหลอกตัวเอง ต่อต้านความจริง แต่จงยอมรับความจริง ถ่อมใจลง สารภาพและขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า
# ผลการกระทำ #
ค่าย 1 การกระทำจะส่งผลออกมาดังนี้
• บริสุทธิ์ : แยกออกจาก ค่าย 2 อย่างสิ้นเชิง เพราะถ้าไม่แยก ที่ตามมาทั้งหมด ก็เป็นของปลอม เช่น มีความสงบสุขแบบฝ่ายโลก
• สงบสุข : มุ่งก่อให้เกิดความสงบสุข
• ผ่อนหนักผ่อนเบา : เห็นอกเห็นใจคนอื่น
• ยอมรับฟัง : ถ่อมใจฟังคำแนะนำ ไม่คิดว่าความคิดของตนเท่านั้นที่ถูกที่สุด
• เต็มด้วยความเมตตา : อยู่ในการกระทำนั้นๆ
• เต็มด้วยการทำดี : ในการกระทำนั้น
• ไม่ลำเอียง : มีความเป็นธรรม
• ไม่หน้าซื่อใจคต : จริงใจ
• สร้างสันติ จนได้รับผล เป็น มงกุฏแห่งความชอบธรรม(2ทธ.4:8)
ค่าย 2 การกระทำจะส่งผลออกมาดังนี้
• ตามอย่างระบบของโลก ตามเนื้อหนัง ที่ใครๆเขาก็ทำกัน
• วุ่นวาย ทะเลาะเบาะแว้ง
• ไม่เห็นใจคนอื่น “ขอฉันได้ประโยชน์ ขอฉันไม่เดือดร้อนเป็นพอ”
• ไม่ฟังใคร “ฉันจะคิดอย่างงี้ของฉัน มีอะไรไม๊”
• ไม่มีความเมตตา ไม่ให้อภัย “มันทำฉันเจ็บ ต้องแก้แค้นให้แสบ”
• แสดงออกเป็นกระทำที่ชั่วร้าย
• ลำเอียง “อะไรที่ฉันได้ประโยชน์สูงสุด นั่นแหละดีที่สุด”
• ไม่จริงใจ ปากอย่างใจอย่าง “ที่ทำดีให้เขาเนี่ย ไม่ใช่เพราะรักหรอกนะ แต่เพราะมันจำเป็น”
• สร้างความขัดแย้ง แตกแย่ง สุดท้ายจะเกี่ยวเก็บความทุกข์ระทมใจเสียเอง

การประยุกต์ใช้ :
จงเลือก เสียวันนี้ว่า “จะอยู่ค่ายไหน ?”
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงช่วยเรา เพื่อเราจะแยกแยะได้ และรู้ตัวอย่างรวดเร็ว หากวินาทีใด ที่เรา “โยน” ปัญญาจากเบื้องบนที่พระองค์ประทานแก่เราแล้ว “ทิ้งไป” หันไปใช้ปัญญาฝ่ายโลก ฝ่ายเนื้อหนัง หรือแม้แต่ฝ่ายปีศาจ
ขอพระเจ้าทรงช่วยเรา
ให้เรากลับตัวกลับใจทัน
ก่อนที่จะสายเกินไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s