แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยก.4:7-8){ สู้มารจนมันต้องหนี }

“เพราะฉะนั้น พวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป”
ยก. 4:7
แนวคิด :
– พระคัมภีร์สั่งให้เรา “ถ่อมใจ ต่อ พระเจ้า และ ต่อสู้มาร” (7)
ไม่ใช่ เย่อหยิ่งต่อพระเจ้า (โดยกล่าวว่า “งานนี้พระองค์ไม่เกี่ยวฉันทำเองได้”)
แล้วยัง ยินดีต้อนรับมาร (โดยยินดีทำตามมันโดยดี ไม่ปฏิเสธ ไม่ไล่มันไป)
– พระคัมภีร์สั่งให้เรา “เข้าใกล้พระเจ้า และ กลับใจใหม่จากบาป” (8)
เข้าใกล้พระเจ้า : ผูกพันใกล้ชิดสนิทกับพระองค์ ใช้เวลากับพระองค์ โดยการอธิษฐาน การอ่าน/ฟังพระคำ การระลึกถึงพระองค์บ่อยๆเสมอๆ
กลับใจใหม่ : จากความเย่อหยิ่งไม่พึ่งพาพระเจ้า(6) จากการรักโลก เห็นดีด้วยกับระบบโลก(4) ทำตามวิถีของโลกแม้มันจะขัดหรือตรงกันข้ามกับวิถีของพระเจ้าก็ตาม จากการสองใจเหยียบเรือสองแคม(พระเจ้าด้วย โลกด้วย) (8)
การประยุกต์ใช้ :
– เราเย่อหยิ่งต่อพระเจ้า แต่อาจไม่รู้ตัว แต่ก็สามารถสังเกตง่ายๆ คือ “เมื่อเราไม่อธิษฐาน”
– เราต้อสู้มารได้
>>> โดยพระคำของพระเจ้า(เหมือนพระเยซูทำในมธ.4) อ่านพระคำ ท่องพระคำ พูดพระคำ และนำพระคำมาฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน
>>> โดยใช้สิทธิอำนาจที่พระเยซูประทานให้ สั่งในพระนามพระเยซู
“ในพระนามพระเยซู ความกลัว จงออกไป”
“ในพระนามพระเยซู ความท้อแท้ใจ จงออกไป”
“ในพระนามพระเยซู ความสงสัย จงออกไป”
“ในพระนามพระเยซู ความคิดชั่ว จงออกไป”
ฯลฯ
– เราเข้าใกล้พระเจ้าได้ด้วยสูตรง่ายๆ
“วันนี้ฉันจะเวลากับพระเยซู มากกว่าเมื่อวานนี้”
“วันนี้ฉันจะรักพระเยซู มากกว่าเมื่อวานนี้”
ไม่ต้องมากมายในคราวเดียวก็ได้ แต่ต้องมากขึ้นทุกวัน
– เรากลับใจ ด้วยการยอมรับผิด สารภาพต่อพระองค์ รับการอภัยจากพระองค์ด้วยความเชื่อ แล้วลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ราวกับไม่เคยผิดพลาดมาก่อนเลย
แม้ฉันจะพลาดอีกกี่ครั้ง ฉันก็จะไม่ท้อใจละ
แต่ฉันคุกเข่าลงรับการอภัย แล้วยืนยืดอกขึ้น เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสง่างาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s