แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยน.15:5-7){ สนิทพระเยซู }

“ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น”
ยน. 15:7

แนวคิด :
– พระเยซูเปรียบเหมือนเถาองุ่น(ต้น) เราเป็นแขนง(กิ่ง) (5)
กิ่งองุ่นทุกกิ่ง ที่ กองอยู่ที่พื้น ไม่ได้ติดกับต้น เป็นกิ่งที่ตายแล้ว เหมือนคนในโลกที่ไม่เชื่อวางใจในพระเยซู ไม่มีชีวิตที่แท้จริงและกำลังเหี่ยวลง รอวันเอาเผาไฟ
แต่เราผู้ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียน แม้จะเป็นกิ่งที่อยู่ใกล้ต้นมาก แต่ไม่ติดเข้าไปกับต้นจริงๆ ดูคล้ายมีชีวิต แต่จริงๆก็ไม่ต่างจากกิ่งไม้ที่กองอยู่ที่พื้นเหล่านั้น ไร้ชีวิต และกำลังรอวันเหี่ยวแล้วเอาไปเผาไฟเช่นกัน (6)
– ถ้าไม่ติดสนิทกับพระเยซู ไม่สามารถทำสิ่งใด ที่กิ่งที่มีชีวิตจริงๆทำ ได้เลย
แม้จะมีผลติดอยู่คากิ่งผลเหล่านั้นก็จะเหี่ยวไปก่อนจะเก็บกินได้ ไร้ประโยชน์อยู่ดี
– แต่ถ้าติดสนิทกับพระเยซู พระเยซูเองจะเป็นผู้ทำให้กิ่งอย่างเราเกิดผลมาก (ไม่ใช่กิ่งทำ แต่ต้นทำให้) (6)
– เราจะเกิดผลมากถึงขนาด “ขอสิ่งใด ก็จะได้สิ่งนั้น” เพียงแต่ เราติดสนิทกับพระองค์ และ ให้ถ้อยคำของพระองค์ติดสนิทกับเรา (7)
## ติดสนิทกับพระเยซู ## : เป็นอันหนึ่งเดียวกันกับพระเยซู รักสิ่งที่พระองค์รัก เกลียดสิ่งที่พระองค์เกลียด เลือกดำเนินชีวิตแบบ “คริสเตียน” [คริสเตียนแปลว่า ผู้มีชีวิตเหมือนพระคริสต์] โดยการพึ่งพาความช่วยเหลือจากพระองค์
## ถ้อยคำของพระองค์ติดสนิทกับเรา ## ไม่ใช่แค่จดจำพระคำของพระองค์ แต่ ประพฤติตามคำสั่งของพระองค์(10) ตั้งใจเดินไปในทางนั้น
[ถ้าตั้งใจเดินไปในทางตรงกันข้าม นั่นคือ ไม่ยอมให้พระคำติดสนิทกับเรา]

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้เราควรสำรวจตัวเองว่า เรายังติดสนิทกับพระองค์ หรือ เราปฏิเสธที่จะติดสนิทพระองค์เสียแล้ว เป็นเหมือนกิ่งที่แขวนอยู่ใกล้ๆต้น แต่ไม่ได้ติดกับต้น ไร้ผล รอวันเหี่ยว เก็บเอาไปเผาไฟ
– ผลของพระวิญญาณ(กท.5:22-23) ยังปรากฏในชีวิตของเราหรือไม่?
ปรากฏอย่างไร?
>> ปรากฏด้วยการพยายามบังคับตัวอย่างมากเพื่อให้มันเกิดขึ้น [เป็นเหมือนพยายามเอาผลทากาวมาติดกับกิ่ง] ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น เราต้องรีบหันหลับมาติดสนิทกับพระเยซูโดยด่วน ไม่ใช่ติดกาวเพิ่มขึ้น
>> ถ้าเป็นกิ่งที่มีชีวิต จะเกิดผลแบบเป็นธรรมชาติ ออกมาจากข้างใน ไม่ใช่จากภายนอก
ติดสนิทพระเยซู โดยการ ใช้เวลากับพระองค์ [เราไม่มีทางสนิทกับใครได้ ถ้าไม่ใช้เวลากับเขา]
* อ่านพระคำ ใคร่ครวญพระคำ ทำตามพระคำ ทิ้งค่านิยมของโลกหันมายึดค่าพระนิยมของพระคำ
* สรรเสริญพระองค์บ้าง ขอบคุณพระองค์บ้าง ขอความช่วยเหลือจากพระองค์บ้าง ระบายความในใจต่อพระองค์บ้าง
เริ่มต้นวันนี้ เพียงเล็กน้อย และทำอย่างต่อเนื่อง จะนำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s