แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (รม.1:19-32){ อย่ารักสิ่งที่พระเจ้าเกลียด }

“เพราะถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้ว เขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้า หรือขอบพระคุณพระองค์
แต่พวกเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป”
รม. 1:21


แนวคิด :
– สิ่งที่โง่เขลาที่มนุษย์ได้ทำ คือ “ช่างกล้า” ทำให้พระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด ผู้ทรงครอบครองและควมคุมทุกสิ่ง ทรงพระพิโรธ โดยการ “หมิ่นประมาทพระเจ้า”และ “ทำสิ่งชั่วร้าย”
ทั้งสองอย่างนื้ดึงให้พระพิโรธของพระเจ้า ตกมาสู่ตัวเขา (18)
=== มนุษย์หมิ่นประมาทพระเจ้า ===
– มนุษย์รู้อยู่ในใจว่า “มีพระเจ้า” (18)แต่กลับพยายามหลอกตัวเองว่า “ไม่มีพระเจ้า”
เขาไม่ยอมเชื่อว่า IPAD เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่ ยอมเชื่อว่า กัลปจักรวาล ซึ่งซับซ้อนกว่า IPAD เป็น 1,000,000,000,000,000,000 เท่า(จริงมากกว่านี้แต่พิมพ์เมื่อยซะก่อน) เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เขาคิดว่า อะไรที่เกินกว่าสติปัญญาของเขาจะเข้าใจ สิ่งนั้นไม่มีตัวตน
เอาความชั่วร้าย(เย่อหยิ่งยโส) มาคีบคั้นความจริง (18)
– มนุษย์รู้อยู่ในใจว่า “มีพระเจ้า” แต่(21)
>>> ไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้า แต่กลับดูถูกพระเจ้า บางคนก็บอกว่า “ไม่มีพระเจ้า” บางคนก็ทำตัวราวกับว่า “พระเจ้าไม่มีปัญญาทำอะไรได้”
>>> ไม่ได้ขอบคุณพระเจ้า อกตัญญู ไม่สำนึกพระคุณของพระเจ้าที่ทำสิ่งงดงามอย่างอัศจรรย์รอบตัวเขา
>>> ไม่ได้แสวงหาพระเจ้า แต่ แสวงหาสิ่งไร้สาระแห่งโลกนี้ แล้วจิตใจของเขาจึงมืดมัวไป
เขาคิดว่าการรู้จักกับพระเจ้า “ไม่เห็นจะสำคัญเลย” หาสิ่งของในโลกนี้สำคัญกว่า (เงิน แฟน ชื่อเสียง บ้าน รถ ตำแหน่ง ความสำเร็จ คำชม คำยกย่องสรรเสริญ ความเท่ห์ ฯลฯ)
===มนุษย์ทำสิ่งชั่วร้าย===
ทำสิ่งที่พระเจ้าเกลียด เกลียดสิ่งที่พระเจ้ารัก
รายการสิ่งที่พระเจ้ารัก
1. มนุษย์
รายการสิ่งที่พระเจ้าเกลียด
1. การกราบไหว้รูปเคารพ
2. การเป็นรักร่วมเพศ (พระเจ้ารักคนที่เป็นรักร่วมเพศด้วย แต่พระเจ้าเกลียดชัง และไม่เห็นด้วยกับการเป็นรักร่วมเพศของเขา )
3. การโสโครกตามราคะตัณหา
4. การทำความชั่วร้าย
5. ความโลภ
6. ความมุ่งร้าย
7. ความอิจฉาริษยา
8. การฆ่าฟัน
9. การวิวาท
10. การหลอกลวง
11. การคิดร้าย
12. พูดนินทา
13. พูดส่อเสียด
14. เกลียดชังพระเจ้า
15. ดูถูกคนอื่น
16. เย่อหยิ่งจองหอง
17. อวดตัว
18. คิดทำชั่ว
19. ไม่เชื่อฟังบิดามารดา
20. .ใช้ชีวิตแบบไร้ปัญญา
21. ไร้ความซื่อสัตย์
22. ไม่รักกัน
23. ไร้ความเมตตา
### ทั้งที่รู้ก็ยังจงใจทำต่อไป ไม่คิดจะหันหลังให้ หน่ำซ้ำ เมื่อเห็นคนอื่นทำก็เห็นดีด้วย ไม่เป็นไรใครๆเขาก็ทำกัน ###

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราได้รู้จักกับพระเจ้าแล้ว ได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้ว อย่าริอาจ “กล้า” หมิ่นประมาทพระเจ้า ด้วยการ
>>> ไม่ไว้ใจพระเจ้า ซึ่ง เท่ากับดูถูกพระองค์ ว่า “พระองค์ไว้ใจไม่ได้”
>>> ไม่ขอบคุณพระเจ้า ซึ่งเท่ากับบอกว่า “สิ่งที่ฉันได้รับมานี้เพราะฝีมือฉันเอง พระเจ้าแทบไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลย”
>>> ไม่แสวงหาพระเจ้ามากกว่าสิ่งใดๆ ซึ่งเท่ากับประกาศว่า
“แสวงหาพระเจ้าก็ดีนะ แต่ก็ยัง ‘ไม่คู่ควร’ จะเป็นอันดับแรกในชีวิตของฉัน
เพราะอย่างอื่นสำคัญกว่า ได้แก่ แฟน เงิน ชื่อเสียง ความสำเร็จ ความก้าวหน้า บ้าน รถ ลูกหมาตัวใหม่ ดังนั้น พระองค์กรุณารอคิวด้านหลังครับ”
– อย่ารักสิ่งที่พระเจ้าเกลียด เกลียดสิ่งที่พระเจ้ารัก
พระเจ้ารักมนุษย์ เกลียดชังความบาป
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดทรงสอนและทรงช่วยเราให้เรา
“รักสิ่งที่พระเจ้ารัก และ เกลียดสิ่งที่พระเจ้าเกลียด”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s