แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (รม.6:20-23){ ใครควบคุมชีวิตของคุณ? }

“เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” รม. 6:23

แนวคิด :
– ถ้าเราเป็นทาสบาป เราก็เป็นทาสความชอบธรรมไม่ได้ (20) เพราะไม่อาจเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้
– เมื่อเราเป็นทาสบาป ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นประโยชน์เลย มีแต่โทษทั้งนั้น บัดนี้แค่เรานึกถึงก็เต็มไปด้วยความละอายที่เคยเป็นทาสบาปเช่นนั้น และที่สำคัญคือ ถ้าเป็นทาสบาป ปลายทางคือ ความตาย (21)
– แต่เดี๋ยวนี้ เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พ้นจากการเป็นทาสบาปแล้ว และได้มาเป็นทาสของความชอบธรรมแล้ว (22) (ดังนั้นเราจึงเป็นทาสบาปไม่ได้ เพราะไม่อาจเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้)
– เมื่อเราเป็นทาสความชอบธรรมแล้ว ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นโทษเลย มีแต่เป็นประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และที่สำคัญ ถ้าเราเป็นทาสความชอบธรรม ปลายทางของเราคือ ชีวิตนิรันดร์(22)
– ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนอย่างสาสมของบาป คือ ต้องตาย
แต่ ของประทาน/ของขวัญ จากพระเจ้า ซึ่งเราได้รับโดยพระคุณ ไม่สมควรจะได้รับกลับได้รับ ของขวัญนั้นคือ ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซู
### เป็นทาสบาป โดนอย่างสาสม คือ ความตาย
### เป็นทาสความชอบธรรม ไม่โดนอย่างสาสม แต่ กลับได้รับพระคุณ คือ ชีวิตนิรันดร์

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้เราต้องเลือกเอา จะยอมให้ใครเป็นนายผู้ควบคุมชีวิต
บาป หรือ ความชอบธรรม ?
รม. 6:16 “พวกท่านไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมตัวรับใช้เชื่อฟังใคร ท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้น …”
วันนี้เราต้องเลือกเอง “จะให้ใครควบคุมชีวิตของเรา?
# ให้บาปควบคุม โดยยอมทำมันต่อไป ดำเนินชีวิตเดิมๆไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไร
# ให้ความชอบธรรมควบคุม โดยเชื่อฟัง ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า ด้วยการกลับใจจากบาป กลับใจจากการทำตามใจปรารถนาของตนเอง แล้วหันมาทำตามสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย ตามที่พระวิญญาณเตือน สอน ดลใจเรา ผ่านพระคำของพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s