แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก. 13:18-19){ เล็กพริกขี้หนู }

“ก็เป็นเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆ ที่คนหนึ่งเอาไปปลูกในสวน มันงอกขึ้นเป็นต้นใหญ่ และนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้น”
ลก. 13:19
แนวคิด :
– พระเยซูทรงเปรียบแผ่นดินสวรรค์ เหมือน เมล็ดมัสตาร์ด ซึ่งเป็นเมล็ดพืชที่เล็กที่สุดในแถบนั้น ตอนเริ่มต้นก็ดูเล็กน้อย ดูไม่สำคัญอะไร แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปจะเกิดผลยิ่งใหญ่และเป็นพระพรมากมาย ขนาดนกในอากาศ ซึ่งโผบินอย่างอิสระ ยังต้องมาพึ่งพา เจ้าเมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆที่บินไม่ได้นี้เลย
– ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ เริ่มต้นจากเล็กน้อย จากเพียงคนไม่กี่คน แต่ต่อมาขยายแพร่ไปทั่วโลก เป็นพระพรมากมาย แก่ผู้คนนับพันล้านคนทั่วโลก จนถึงทุกวันนี้
การประยุกต์ใช้ :
– การพูดเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นฟัง เมื่อเขาได้ยิน วันนี้เขาอาจไม่สนใจ ไม่เห็นว่าสำคัญ หรือ อาจจะเห็นว่าไร้สาระด้วยซ้ำไป
แต่เมื่อวันเวลามาถึง เมล็ดแห่งความเชื่อที่ได้หว่านลงในใจของเขาแล้วนั้น ได้เจริญงอกงาม กว่าเขาจะรู้ตัวด้วย เขาก็ได้มาพบกับความรักของพระเจ้าไปเรียบร้อยแล้ว
(เหมือน กว่าเราจะรู้ตัว ต้นไม้มันก็เติบใหญ่ไปเรียบร้อยแล้ว)
– งานรับใช้พระเจ้าที่เราทำในวันนี้ อาจดูเล็กน้อย ไม่สำคัญอะไร แต่ เมื่อวันเวลาผ่านไป พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อจะทำให้งานเล็กน้อยที่เราทำอย่างสัตย์ซื่อนั้น เกิดผลเป็นพระพรแก่ผู้คนมากมาย จนกระทั่งแม้แต่คนที่ดูเหมือน เก่งกว่าเรามากๆ ฉลาดกว่าเรามากๆ รวยกว่าเรามากๆ หรือเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณกว่าเรามากๆ ยังได้รับพระพรมากมายจากงานรับใช้ที่สัตย์ซื่อของเรานั้น
“อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร” กท. 6:9
“ถึงแม้การเริ่มต้นชีวิตของท่านจะเล็กน้อย แต่ต่อไปปลายๆ จะใหญ่โตมากยิ่ง” โยบ 8:7

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s