แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก.17:20-37) { บางมิติของแผ่นดินของพระเจ้า }

“คนที่พยายามเอาชีวิตของตนรอด คนนั้นจะเสียชีวิต
แต่คนที่ยอมเสียชีวิต คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” ลก. 17:33
แนวคิด :
– พระคัมภีร์พูดถึง “แผ่นดินของพระเจ้า” ในหลายมิติ เนื่องจากเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ายากที่จะเข้าใจด้วยสติปัญญาอันกำจัดของมนุษย์ เปรียบดัง การพยายามอธิบายระบบอินเตอร์เน็ตให้เชื้อโรคตัวหนึ่งให้เข้าใจ (พระเยซูใช้คำอุปมาหลายเรื่องเพื่ออธิบาย เช่น เมล็ดพืช , อวน , ฯลฯ)
– จากตอนนี้ แผ่นดินของพระเจ้า ถูกพูดถึงใน หลาย มิติ คือ
เกิดขึ้นแล้ว(21) และ กำลังจะเกิดขึ้น (24)
ค่อยๆเกิดขึ้น (21) และ เกิดขึ้นในทันใด (24)
สังเกตไม่ได้ (20) และ ทุกคนเห็นได้ชัดเจน (24)
[ซึ่งเรื่องมันยาว พิมพ์ในที่นี่ คงไม่ไหว …จบ.]
“แผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางพวกท่าน” (21) :
เราสามารถมีประสบการณ์ในแผ่นดินของพระเจ้า ในมิตินี้ ได้โดยการมีความสัมพันธ์กับพระเยซู [เหมือนดังที่พระองค์อยู่ท่ามกลางพวกเขา และพวกเขามีความสัมพันธ์กับพระองค์]
“บุตรมนุษย์ ในวันของพระองค์นั้นจะเหมือนอย่างฟ้าแลบ” (24) :
การมาของแผ่นดินของพระเจ้า ในอีกมิติ จะมาอย่างฉับพลัน และ คนทั้งโลกจะรู้พร้อมกัน ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่2 นั้น
>>> จะเป็นวันที่เราไม่คิดไม่ฝัน
>>> จะมาในเวลาที่เราไม่ทันรู้ตัว
>>> จะมาในวันธรรมดาๆวันหนึ่ง [มีการกิน ดื่ม ยกเป็นสามีภรรยา ซื้อขาย หว่าน ปลูก ก่อสร้าง] (27,28)
>>> ในวันนั้น ทรัพย์สิ่งของที่เรามี ไม่ว่ามันสำคัญแค่ไหน มันจะไม่สำคัญอีกต่อไป (31)
– ใครพยายามเอาชีวิตรอด เห็นแก่ความสุขกายสบายใจ ทำตามใจปรารถนาของตัวเอง จะไม่รอด
ใครยอม เสียทุกสิ่งที่มี ที่ตัวเองรัก ตัวเองชอบ ใจปรารถนาจะทำ หรือแม้กระทั่งต้องเสียชีวิต เพื่อเห็นแก่พระเจ้า ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด
มธ. 6:24 “ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้
เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่ง และรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้
### ต้องเลือกเอา จะให้ใครเป็นนายของเรา ###
หมายเหตุ :
พระคัมภีร์ตอนนี้บอกไว้ว่าโลกกลม (ก่อนกาลิเลโอจะเกิดนานมาก)
เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา จะเหมือนฟ้าแล็บ ทั้งโลกจะรู้พร้อมกัน
ข้อ 34-36 บอกว่า ในเวลานั้น
บางคนอยู่ในทุ่งนา[ตอนกลางวัน]
บางคนโม่แป้ง[ตอนเย็น]
บางคนนอน [ตอนกลางคืน]
เป็นแบบนี้ได้ ก็ต่อเมื่อ “โลกต้องกลม”
การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราสามารถมีประสบการณ์ในแผ่นดินของพระเจ้าได้เลย โดยมีความสัมพันธ์กับพระเยซู ด้วยการคุยกับพระองค์ ฟังพระองค์ อ่านพระคำของพระองค์ และใช้มีชีวิตตามการทรงนำ ตามน้ำพระทัยของพระองค์
– วันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมานั้น ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว (อย่างน้อยก็ใกล้กว่าปีที่แล้ว เข้ามาอีก 365 วันแล้ว) วันนั้นทรัพย์สินเงินทอง ทุกสิ่งที่เรามีจะไร้ค่า
เราไม่ควรใช้ชีวิตวันนี้ เพื่อสิ่งแสวงหาไร้ค่า แต่ ควรยอมเสียสิ่งไร้ค่า(หรือยอมได้มันน้อยลง) เพื่อใช้เวลา ทรัพย์สินเงินทอง ความสามารถที่มี ลงทุนในแผ่นดินของพระเจ้า ให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในประเทศไทยนี้
“ยึดไว้ จะยิ่งเสียไป
ยอมเสียเพื่อพระเจ้า กลับจะได้รับ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s