แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก.18:1-8){ ควรอธิษฐานอยู่เสมอ ไม่อ่อนระอาใจ }

“พระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้ คือพวกที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือ? พระองค์จะทรงอดทนได้หรือ?”
ลก. 18:7
แนวคิด :
– พระเยซูตรัสคำอุปมา เพื่อจะสอนเราว่า
“เมื่ออธิษฐานแล้วแม้ยังไม่เห็นวี่แววของคำตอบเลย ก็อย่าเลิกอธิษฐาน
เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราอย่างแน่นอน”
– ผู้พิพากษาอธรรม(6) ผู้ไม่ยอมทำหน้าที่ของตน ในการตัดสินความให้แก่หญิงม่าย ยังทนไม่ได้ต่อการรบเร้าของหญิงม่าย จนเขาต้องกลับมาทำหน้าที่ของตน
– ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระเจ้าผู้เที่ยงธรรม ผู้สัตย์ซื่อ ผู้ทรงรักและเมตตาเราอย่างที่สุด จะไม่รีบตอบเรา ผู้เป็นประชากรของพระองค์ เมื่อเราอธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์ ทั้งกลางวันและกลางคืน หรือ? (7)
– แต่ น่าเศร้าที่ ปรากฏว่า ในช่วงเวลาที่พระเยซูเสด็จมา กลับไม่มีใครเลยที่มีความเชื่อแบบหญิงม่ายคนนี้ (8)
การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ หากเราอธิษฐานมาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่เห็นวี่แววของคำตอบเลย จงอย่าเลิกอธิษฐาน คำตอบจะมาแน่นอน การช่วยกู้จากพระเจ้าจะมาถึงเราอย่างแน่นอน
พระเจ้าไม่อธรรมเหมือนอย่างผู้พิพากษานั้น
พระองค์จะรีบตอบอย่างแน่นอน
เพียงแต่ว่า กำลังรอ เวลาที่เร็วที่สุด ที่ดีที่สุดสำหรับเราอยู่เท่านั้นเอง
– ช่วงเวลานั้น ไม่มีใครมีความเชื่อเหมือนหญิงม่ายคนนี้เลย ที่ว่า ถ้าอ้อนวอนไม่หยุด ไม่อ่อนระอาใจ ในที่สุดจะได้คำตอบอย่างแน่นอน
วันนี้ อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เราจงมีความเชื่อเหมือนกับหญิงม่าย
ที่ว่า “ถ้าไม่อ่อนระอา ไม่เลิก ฉันจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอน”
– ต้มน้ำ ถ้ายกออกจากเตาก่อนมันเดือด ไม่ว่าต้มอีกกี่ครั้ง มันก็จะไม่เดือด

“จงอธิษฐานเสมอ อย่าหยุด อย่าอ่อนระอา อย่าเลิก
จนกว่าเราจะได้รับคำตอบ ได้เห็นการช่วยกู้จากพระเจ้า”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s