แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก.5:27-31){ พระเยซูมาเพื่อเรียกคนบาป ที่พร้อมจะกลับใจ }

“เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่” ลก. 5:32

แนวคิด :
– พระเยซูเรียกเลวี(มัทธิว) คนเก็บภาษีให้เป็นสาวกของพระองค์ เขาละทุกสิ่งและตามพระองค์ไป(27)
– คนเก็บภาษี ทำหน้าที่เรียกเงินภาษีจากคนยิวด้วยกัน แล้วเอาไปให้แก่โรม แล้วก็จะได้กำไรจากส่วนต่างที่เก็บเพิ่มขึ้นมา ด้วยเหตุนี้คนยิวจึงรังเกียจคนเก็บภาษีมาก ถือว่า เป็นคนชั่ว คนบาป คนขายชาติ
– พระเยซู มองมัทธิวด้วยสายตาที่ไม่เหมือนมนุษย์มอง มนุษย์มองว่าปัจจุบันเขาเป็นคนเช่นไร แต่พระซูทรงมองเห็นว่าอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไร
– เมื่อพระเยซูเข้าไปทานอาหารกับพวกคนเก็บภาษี พวกฟาริสีและธรรมาจารย์บ่นต่อว่าพระองค์ (30)แต่พระเยซูบอกหลักการของสวรรค์แก่พวกเขาว่า “พระเจ้ากำลังมองหาคนทำผิด คนที่ยอมรับผิด เพื่อจะช่วยเขาให้กลับใจใหม่”
“คนสบายไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการ (31) เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่”(32)

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ พระเยซูกำลังเรียกเราให้ทำบางอย่าง วันนี้เราตอบสนองพระองค์อย่างไร? เหมือนกับมัทธิวหรือไม่ที่ยอมสละทุกสิ่งเพื่อทำตามการทรงเรียกของพระองค์
– วันนี้ ไม่ว่าเราเป็นคนเช่นไร พระเยซูพร้อมให้โอกาสเรากลับใจใหม่ เริ่มต้นใหม่เสมอ ขอเพียงแต่เราจะถ่อมใจลง ยอมรับความผิดของตน และขอโทษต่อพระเจ้า แล้วรับการอภัย รับการชำระบาปโดยพระโลหิตของพระเยซู เราก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง
– ฟาริสี ก็เป็นคนบาป แต่เป็นคนบาปที่คิดว่า ตัวเองชอบธรรม จึงไม่จำเป็นต้องกลับใจ การมาของพระเยซูจึงไม่เป็นประโยชน์สำหรับเขา
เพราะพระเยซูมาตามหาคนบาปที่พร้อมที่จะกลับใจ
วันนี้ เราพร้อมที่จะกลับใจแล้วหรือยัง?
– ให้เราฝึกมองด้วยสายตาเหมือนพระเยซู มองคนอย่ามองแค่ปัจจุบันว่า เขาเป็นเช่นไร นิสัยไม่ดีขนาดไหน แต่ ให้เรามองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณมองให้เห็นว่า คนนี้แหละต่อไปพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเขา และจะเป็นพรสำหรับผู้คนมากมายในอนาคต (ความรักเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ มีความหวังอยู่เสมอ)

คำอธิบาย: รูปภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s