แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก.9:1-6){ พระเยซูทรงใช้เราได้ }

“พวกสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้าน ประกาศข่าวประเสริฐ และรักษาคนป่วยทุกแห่งหนให้หาย”
ลก. 9:6

แนวคิด :
– สาวก 12 คน ออกไปทำการรักษาโรค ผู้คนมากมาย ให้หาย ในทุกแห่งหนที่พวกเขาไป
!!! เกิดอะไรขึ้น ทำไม ชาวบ้านธรรมดา จึงทำการยิ่งใหญ่เพียงนี้ได้ ?
(ชาวประมงไร้การศึกษา อย่างเปโตร ยอห์น แอนดรู ยากอบ , คนเก็บภาษีหน้าเลือด อย่างมัทธิว ,พวกชาตินิมอย่างซีโมน , ฯลฯ)
เพราะว่า
1. พระเยซู เรียกเขามา (1)
2. พระเยซูให้ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจ แก่เขา (1)
3. พระเยซู ใช้เขาไป (2)
4. พวกเขา ออกไปตามที่พระเยซูสั่ง (6)
5. พวกเขา ทำตามที่พระเยซูสั่ง (ประกาศแผ่นดินของพระเจ้า และ รักษาโรค) (6)
6. พวกเขา ไว้ใจในการจัดเตรียมของพระเจ้า (4)
7. พวกเขา ไม่กังวลต่อผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้น (5)

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้พระเยซู เรียกเรามาเป็นประชากรและเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว (รม.8:28-29) – วันนี้ พระเยซู ให้ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจแก่เราแล้ว รับได้เต็มที่ด้วยความเชื่อ (มก.16:17-18) – วันนี้ พระเยซู ทรงใช้เราออกไปแล้ว (มธ.28:19-20) – วันนี้ เราออกไปทำตามคำสั่งพระเยซูบ้างหรือยัง ?
– วันนี้ เราได้ประกาศข่าวประเสริฐ เป็นพยานถึงสิ่งที่พระเยซูทำให้เรา บ้างหรือยัง ?
– วันนี้ เราได้วางมืออธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วย รอบข้างเราบ้างหรือยัง ?
[ช่วงนี้ คนป่วยกันเยอะ เป็นโอกาสทองที่จะพัฒนาความเชื่อ โดยการอธิษฐานเผื่อตนเองที่ป่วย และ คนรอบข้างที่กำลังเจ็บป่วย]
– วันนี้ เราตัดสินใจอย่างจริงจัง ว่าจะไว้ใจในการจัดเตรียมของพระเจ้า แล้วหรือยัง ?
– วันนี้ เราลงมือทำส่วนของเราอย่างดีที่สุด แล้วยกผลลัพท์ที่เกิดขึ้น ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า แล้วแต่พระองค์ แล้วหรือยัง ?
### สาวกที่หลับอยู่ ได้เวลาตื่นขึ้น ทำตามคำสั่งของพระเยซู แล้วมีประสบการณ์ในการอัศจรรย์ของพระองค์ในชีวิตได้แล้ว ###

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s