แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (อฟ. 2:8-9) { รอดโดยพระคุณ }

“เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า” อฟ. 2:8
แนวคิด :
– เรารอดพ้นความตายมาสู่ชีวิต
– รอดจากการพิพากษาในนรก เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า
– รอดจากอำนาจของบาป เข้าสู่เสรีภาพในพระเจ้า
>>> ความรอดนี้ เราได้ด้วย พระคุณของพระเจ้าให้แก่เราทั้งที่เราไม่สมควรจะได้รับ
(พระคุณ แปลว่า ได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรจะได้รับ)
ต่อให้เรามีความเชื่อมากแค่ไหน ความเชื่อก็ไม่สามารถช่วยเราให้รอดได้
แต่ที่วันนี้ ที่เราได้รับความรอด เพราะพระคุณของพระเจ้า ความเชื่อจึงสำแดงผลออกมานำเราไปสู่ความรอด
จึงไม่มีใครหน้าไหนสามารถอวดได้ว่า เพราะฉันมีความเชื่อมากมาย ดังนั้น ฉันจึงได้รับความรอด
แต่ ที่เรารอดได้ เพราะประทานหนทางแห่งความรอดให้แก่เรา ด้วยวิธีที่สุดแสนจะง่าย ก็คือ เพียงแค่เชื่อวางใจในพระเยซุเท่านั้น เราก็จะรอดได้
การประยุกต์ใช้ :
– ความรอดนี้เป็นของขวัญจากพระเจ้า ที่เมตตาเราด้วยพระคุณใหญ่ยิ่งของพระองค์
เราต้องรักษาไว้ให้มั่น โดยยึดความเชื่อไว้มั่น ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ของชีวิตหรือต่อความอ่อนแอของชีวิต
>> แม้วันใด ผิดพลาดพลั้งบาปไป ก็กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยพระคุณของพระเจ้า โดยยึดความเชื่อเอาไว้มั่น
“บาปของฉํนรับการอภัยแล้ว”
“ฉันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้วันนี้”
– เราต้องถ่อมใจ รู้ตัวว่า ที่ได้รับความรอด ไม่ใช่เพราะเราเก่ง หรือรับใช้มาก แต่เพราะพระคุณของพระเจ้า
และเมื่อพระเจ้าประทานพระคุณมากมายแก่เราเช่นนี้ในการอภัยแก่บาปผิดของเราทั้งสิ้น
– เราควรแจกจ่ายพระคุณนี้ออกไปด้วย โดยการให้อภัยต่อผู้ที่ทำผิดต่อเรานั้น
“เพราะเราทั้งหลายไม่ต่างกัน”
– และเราควรจะใช้ทุกโอกาสที่มี ที่จะบอกข่าวแห่งพระคุณนี้แก่ผู้อื่น
มิฉะนั้นเราจะหลายเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจที่สุด เพราะเป็นที่ได้ของขวัญสุดวิเศษแจกฟรี แต่เก็บเงียบไว้คนเดียวไม่บอกใครเลย
บทเพลงชีวิตคริสเตียน ข้าต้องไปฟากข้างโน้น ตอนหนึ่งร้องว่า
“จงตื่นขึ้นจากใจแคบ
เลิกใจดำ รู้จักอาย
ช้าอยู่ใย รีบไปบอกคนทั้งหลาย”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s