แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (1คร. 1:10){ ปรองดอง }

“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอให้ปรองดองกัน อย่ามีความแตกแยกในพวกท่าน แต่ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความคิดและความเห็น” 1คร. 1:10
แนวคิด :
– พระคัมภีร์ตอนนี้ สั่งให้เรา
• ปรองดองกัน แปลว่า เห็นพร้อมกันในทางคำพูด ไม่พูดแบ่งแยกกัน ว่าฉันพวกนี้ เธอพวกนั้น(12)
• อย่ามีความแตกแยก แปลว่า อย่ายอมให้มีรอยร้าว รอยฉีกขาด ในความสัมพันธ์
• แต่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว แปลว่า “สมานบาดแผล” หรือ “ปะ ชุน เสื้อผ้าที่ฉีกขาด”
• ในความคิดและความเห็น แปลว่า ประสานความเข้าใจและความคิดเห็นให้ตรงกันสอดคล้องกัน
1ทธ. 6:20 “… จงหลีกหนีจาก…การโต้แย้งที่สำคัญผิดว่าเป็นความรู้”

การประยุกต์ใช้ :
– เราควรระมัดระวังไม่ทำให้คำพูดของเราทำให้เกิดการแตกร้าว หรือรอยฉีกขาด ในความสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ในคริสตจักร
– หากเกิด แตกร้าว หรือรอยฉีกขาด ในความสัมพันธ์ขึ้นแล้ว (ซึ่งความจริงไม่มีใครอยากให้เกิด) เราควรรีบ “สมานบาดแผล” หรือ “ปะ ชุน” ความสัมพันธ์นั้นโดยเร็วก่อนที่ รอยร้าวเล็กน้อยจะก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่โต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s