แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (1คร. 12:12-31){ กายเดียวกันในพระคริสต์ }

“เพราะว่า เหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆ อวัยวะ และอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียว พระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้น” 1คร. 12:12

แนวคิด :
– พวกเราในพระคริสต์ ก็เหมือนอวัยวะในร่างกาย(12)
• ไม่ว่า สถานะแบบไหน สูงส่งหรือต่ำต้อย ก็เป็นกายเดียวกัน(13)
• พระวิญญาณเปรียบเสมือนน้ำที่เมื่อร่างกายดื่มเข้าไปแล้ว น้ำในก็แทรกซึมไปทั่วทุกเซลในร่างกาย ไม่ได้แยกว่า ให้เฉพาะเซลนี้ เซลนั้นไม่ต้อง(13)
• ร่างกายประกอบด้วยหลายอวัยวะ (14) เหมือนพระกาย(คริสตจักร)ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะของคนที่แตกต่างกัน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน และ ความจริงแล้วต้องไม่เหมือนกัน(19)
• แม้จะไม่เหมือนกัน แต่เราก็ยังเป็นร่างกายเดียวกัน ต้องการกันและกัน ไม่ว่าอีกคนจะอ่อนแอแค่ไหน เราก็ยังต้องการกันและกันอยู่ดี (22)
• เมื่ออวัยวะหนึ่งได้รับการยกย่อง ส่วนอื่นที่ไม่ได้รับคำชมเลยก็ยินดีไปด้วย(26) เช่น วิ่งชนะ เขาชมว่า “ฝีเท้าเร็ว” ปรากฏว่า มือกลับยินดีกับเขาด้วย
• ถ้าอวัยวะไหนอ่อนแอ บาดเจ็บ ก็เป็นหน้าที่ของอวัยวะทุกส่วนที่จะช่วยกันปกป้อง ดูแล เยียวยา อวัยวะที่อ่อนแอลงนั้น(23)

การประยุกต์ใช้ :
– เราควรปฎิบัติต่อพี่น้องคริสเตียนเหมือนเขาเป็นอวัยวะในร่างกายเดียวกันกับเรา
• ไม่อิจฉา ยามเขาทำได้ดี
• ช่วยเหลือ ยามเขาพลาด
• เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของเขา แม้เขาจะไม่เก่งเท่าเราก็ตาม
• เลิกน้อยเนื้อต่ำใจว่า “ฉันไม่เก่งเหมือนคนนั้น ฉันจึงไม่ใช่คนสำคัญ”
• เลิกคิดว่า “ฉันไม่ได้เป็นต้นเสียงนมัสการ ดังนั้นฉันจึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งในทีมนมัสการแล้ว” ฯลฯ
• ในฐานะที่เป็นอวัยวะหนึ่งในพระกาย เราควรดำเนินชีวิตด้วยเป้าหมายเดียว คือ “ทำให้เยซูพระคริสต์ ผู้เป็นศรีษะพอพระทัย”

ประยุกต์แถม(พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้สอนเรื่องนี้ครับ) :
อวัยวะใดในร่างกายของเราที่เราชอบน้อยที่สุด(เช่น ดั้ง ทำไมมันแบนเหลือเกิน) จงอวยพรอวัยวะในบ่อยๆ อยู่เสมอ แล้ว ไม่นานอวัยวะนั้นจะแข็งแรงขึ้น สวยงามขึ้น จนเราประหลาดใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s