แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (1ทธ. 6:1-2){ ขอพระเจ้าได้รับเกียรติ }

“จงให้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกของความเป็นทาส ถือว่านายของตนนั้นเป็นผู้สมควรได้รับเกียรติทุกอย่าง เพื่อว่าพระนามของพระเจ้าและคำสอนจะไม่ถูกดูหมิ่น” 1ทธ. 6:1
แนวคิด :
– พระคัมภีร์สอนว่า ให้ คริสเตียนควรทำตัวให้พระนามของพระเจ้าได้รับเกียรติ ไม่ทำตัวให้คนมาดูถูกพระเจ้าและดูถูกคำสอนของพระองค์
• ในที่นี้พูดถึง คนที่เป็นลูกน้อง ควรจะให้เกียรติเจ้านายทั้งคำพูดและการกระทำ ทั้งต่อหน้าและลับหลังนาย
คำว่า “ถือว่า” มีความหมายประมาณว่า >> “คิดเสียว่า”
แม้เจ้านายจะทำตัวไม่ค่อยน่าให้เกียรติ แต่เราก็ยังถือว่า นายยังสมควรได้รับเกียรติละกัน เพราะเห็นแก่พระเจ้า
• ในตอนนี้ยังสอนอีกว่า ยิ่งถ้าเจ้านายเป็นคริสเตียน ก็ยิ่งควรรับใช้และให้เกียรติเขายิ่งขึ้นอีก (ไม่ใช่ถือว่าคนกันเอง ไม่ต้องเคารพก็ได้) เพราะเขามีความเชื่อในพระเจ้าและเขาเป็นที่รักของพระเจ้า ดังนั้น เราจึงทำอย่างดีแด่ที่รักของพระเจ้า เพราะว่าเรารักพระองค์
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเราทำอะไรให้แก่ที่รักของพระเจ้า เราจะได้รับพระพรเต็มๆเป็นแน่

การประยุกต์ใช้ :
• คนที่เป็นลูกน้องควรทำดีและให้เกียรติแก่เจ้านายอยู่เสมอ
• ไม่ว่าเราทำสิ่งใด ต้องระลึกอยู่เสมอว่า พระเจ้าจะถูกดูถูกไหม เพราะเห็นการกระทำที่เรากำลังจะทำนี้ ต่อให้สิ่งนั้นไม่ผิดกฏหมาย เป็นสิทธิของเราที่จะทำได้ แต่ถ้าการกระทำนั้นทำให้คนดูถูกพระเจ้า ผู้เป็นบุตรของพระเจ้าอย่างเราไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะทำสิ่งนั้น
[อย่ารักพระเจ้าแค่ปาก แต่ต้องสำแดงออกมาเป็นการกระทำด้วย โดยการยอมทิ้งสิทธิไม่ทำบางอย่าง เพราะรักพระองค์]
– คนที่มีความเชื่อในพระเจ้า เป็นที่รักของพระเจ้า
โอ้ว… “ฉันเชื่อในพระเจ้า” ดังนั้น ว้าว!!! “ฉันเป็นที่รักของพระองค์”
ดังนั้นใครทำดีกับฉัน พระเจ้าจะอวยพรเขาแน่ๆ และ ใครทำสิ่งร้ายต่อฉัน เดี๋ยวโดนแน่
[โอ้!!! ไม่ได้การละ!!! ต้องรีบอธิษฐานเผื่อคนที่รังแกฉันซะแล้ว ให้เขากลับใจโดยเร็ว ก่อนเขาจะโดนไม้เรียวอันหนักหน่วงจากพระเจ้าของฉัน]
ในทำนองเดียวกัน ฉันเองก็ควรทำสิ่งดีแก่พี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆเช่นกัน เพราะเขาเป็นที่รักของพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s