แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (1ปต.4:10){ ผู้รับมอบฉันทะที่ดี }

“ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า” 1ปต.4:10

แนวคิด
– พระเจ้าให้ความสามารถพิเศษแก่เรา”ทุกคน”ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
พระองค์ให้เราเรียบร้อย”แล้ว”
ซึ่งที่เราได้รับนี้ แท้จริงแล้วเราไม่สมควรจะได้เลย แต่โดยพระคุณของพระเจ้า เราจึงได้รับ
เพื่อเราจะเอาไปแจกต่อ เพื่อคนจะได้เห็นพระคุณของพระเจ้า ผ่านการกระทำในชีวิตของเรา
เพื่อคนทั้งหลายจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เพียงใดและทรงรักเขามากเพียงใด

การประยุกต์ใช้
– ความสามารถและสิ่งที่เรามีนั้น เราได้รับมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างมาก
ดังนั้น เราควรใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้แล้ว(ไม่ใช่เพื่อตนเองอีก)
ซึ่งเมื่อเราใช้สิ่งที่เรามีให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สิ่งนั้นก็จะก่อให้เกิดการสรรเสริญพระเจ้า
ซึ่งเมื่อนั้นจึงเรียกได้ว่า “เราเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี”
รับจากพระเจ้า แล้วนำมาให้เพื่อผู้อื่น จนเกิดการสรรเสริญพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s