แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (1ยน.3:1-3){ เดี๋ยวรู้ ๆ }

“ลองคิดดู พระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า
และเราก็เป็นอย่างนั้น เหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเรา ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์”
1ยน. 3:1
แนวคิด :
– พระเจ้ารับเราเข้ามาเป็นคนในครอบครัวของพระองค์ ช่างเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่จริงๆ
ถ้ากษัตริย์องค์หนึ่ง ที่มีเกียรติ มีชื่อเสียงเรื่องความยุติธรรม และ ความชอบธรรม รับ ขอทานคนหนึ่ง ที่ไม่มีชาติตระกูล นิสัยไม่ดี มารยาทไม่ดี เห็นแก่ตัว ทำชั่วเสมอเมื่อโอกาสมาถึง ดื้อรั้น ปากไม่ดี ขี้เกียจ ขี้โมโห หน้าไหว้หลังหลอก เย่อหยิ่งยโส รับเข้ามาเป็นคนในครอบครัวของพระองค์
นั่นช่างเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น สำหรับขอทานชั่วคนนั้นจริงๆ
แต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ เมื่อเทียบกับเราผู้เป็นคนบาปชั่วช้า ยิ่งแตกต่างยิ่งกว่า กษัตริย์แสนดีกับขอทานชั่วนั้นมากมายนัก
“พระเจ้าทรงรักเรา”มากมายจริง จึงทรงยอมรับเรา
>>> เข้ามาเป็นครอบครัวของพระองค์
>>> มาเป็นลูกของพระองค์
>>> เป็นทายาทที่จะได้รับมรดกของพระองค์
>>> และเมื่อวันเวลากำหนดมาถึงจะทรงเปลี่ยนแปลงเราเป็นเหมือนอย่างพระองค์ด้วย (2)
### สรรเสริญพระเจ้า!!! ช่างเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อข้าพระองค์จริงๆ ###
### ความรักของพระองค์ เกินเข้าใจ เกินกว่าที่จะบรรยายได้ครบถ้วน ###
– วันนี้โลกไม่รู้จักเรา เพราะ เขาไม่รู้จักพระองค์ แต่อีกไม่ช้าไม่นานเขาจะรู้จักทั้งพระองค์และเรา (1)
– ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ เราควรชำระตนให้พ้นจากราคีของโลก (3)
การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราผู้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ดูเหมือนเรามาตกอับในต่างแดน ที่ชาวเมืองนี้ไม่รู้จักกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นั้น จึงไม่รู้ว่าเราเป็นใคร ยิ่งใหญ่ขนาดไหน แต่สักอันอีกไม่นานพวกเขาจะรู้
[เดี๋ยวรู้ ๆ ๆ]
– คนอื่นไม่รู้จักว่าเราเป็นใครนั้น ไม่สำคัญ
แต่ที่สำคัญคือ “เราเองต้องรู้ตัวว่าเราเป็นใคร” และ “ต่อไปเราจะเต็มด้วยสง่าราศีบริบูรณ์เพียงใด”
ดังนั้น
>>> เราไม่ควรจะท้อแท้ใจกับความยากลำบากเล็กๆน้อยๆที่กำลังเผชิญในวันนี้
>>> เราควรทำตัวให้สมกับเป็นบุตรของจอมกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ โดยดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระลักษณะของจอมกษัตริย์นั้น
>>> และ เราควรชำระตนให้บริสุทธิ์ ให้พ้นจากราคีของโลก จากวิถีแห่งโลกซึ่งใครๆในโลกนี้เขาก็ทำกัน แต่เราไม่ใช่ชาวโลกนี้ เราเป็นชาวสวรรค์จึงไม่สมควรทำเหมือนกับพวกเขา
### วันนี้ “เราทิ้งค่านิยมของโลกแล้วทำตามค่านิยมของพระเจ้า” ###
หรือว่า
### “ค่านิยมของโลกกำลังผลักดันและควบคุมชีวิตของเราอยู่” ###

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s