แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (2คร.4:16-18){ ทางนั้นฉันเลือกเอง }

“ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆ วัน”
2คร. 4:16

แนวคิด :
– เมื่อ อ.เปาโล รับใช้พระเจ้า ท่านพบปัญหาและความยากลำบากมากมาย (คร. 11:23-28)
• ติดคุก
• ถูกโบยตีมากมาย
• หวิดตายบ่อยๆ
• ถูกพวกยิวเฆี่ยน 195 ที {5 ครั้ง ครั้งละ 39 ที}
• ถูกตีด้วยไม้ 3 ครั้ง
• ถูกก้อนหินขว้างปางตาย 1 ครั้ง
• เผชิญภัยเรือแตก 3 ครั้ง
• ลอยอยู่ในทะเล1วัน1คืน
• ต้องเดินทางบ่อยๆ
• ต้องเผชิญภัยในแม่น้ำ
• เผชิญโจรภัย
• เผชิญภัยจากชนชาติของตัวเอง
• เผชิญภัยจากคนต่างชาติ
• เผชิญภัยในเมือง
• เผชิญภัยในป่า
• เผชิญภัยในทะเล
• เผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอม
• ต้องตรากตรำและลำบาก
• ต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆ
• ต้องหิวและกระหาย
• ต้องอดข้าวบ่อยๆ
• ต้องทนหนาวและเปลือยกาย
!!! ปรากฏว่า อ.เปาโล ไม่ย้อท้อ(16) !!!
และถือว่า ความยากลำบากข้างต้น เป็นความยากลำบากเล็กๆน้อยและชั่วคราว(17)
– สาเหตุที่ อ.เปาโล ไม่ย้อท้อ แม้ต้องพบเจอสิ่งเหล่านี้ ขณะรับใช้พระเจ้า เพราะว่า
>>> เขาไม่ได้เอาใจใส่กับสิ่งที่มองเห็น เนื่องจากรู้ว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน
[สิ่งที่มองเห็น : สุขภาพร่างกาย , ทรัพย์สินเงินทอง , ชื่อเสียงคำยกย่องชมเชย , ความสะดวกสบาย , การมีเกียรติในสังคม , ความสุขชั่วคราวในโลกนี้ , ฯลฯ]
>>> แต่เอาใจใส่สิ่งที่มองไม่เห็น ซึ่งจะคงทนถาวรนิรันดร์
[สิ่งที่มองไม่เห็น : จิตวิญญาณของผู้คนที่กำลังจะพินาศ , บำเหน็จในสวรรคสถาน , ความศักดิ์ศรีถาวรนิรันดร์หาที่เปรียบมิได้ที่เขากำลังจะได้รับในอนาคตอันใกล้]
– และด้วยท่าทีเช่นนี้ แม้ สภาพภายนอกนับวันจะทรุดโทรมลงทุกที
แต่ปรากฏว่า
>> จิตใจภายในเข้มแข็งขึ้น
>> จิตวิญญาณแช่มชื่นขึ้น
>> จิตวิญญาณจำเริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกๆวัน
>> จิตใจและจิตวิญญาณได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นทุกวันทุกวัน

การประยุกต์ใช้ :
? วันนี้เราเอาใจใส่อะไร ?
? อะไรที่เราคิดถึงเป็นส่วนใหญ่ในชีวิต ?
? ตาของเรากำลังจับจ้องอยู่ที่เรื่องอะไร ?
? เราใช้เวลาที่เหลือน้อยเต็มทีของเรา หมดไปกับอะไร ?
? ความหวังใจของเรากำลังพุ่งไปที่เรื่องอะไร ?
คำตอบของคำถามเหล่านี้ จะกำหนดพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้
“เราจะใช้ชีวิตที่เหลือของเรา เพื่อสิ่งชั่วคราว หรือ เพื่อสิ่งถาวรนิรันดร์ วันนี้ เราต้องเลือกเอง”
[การไม่เลือก ก็เป็นการเลือกชนิดหนึ่ง]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s