แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (2ทธ.2:1){ เข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณ }

“เพราะฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์” 2ทธ. 2:1

แนวคิด :
– คำว่า “เพราะฉะนั้น” หมายความว่า เป็นเรื่องราวสืบเนื่องจากข้อก่อนหน้านี้ ซึ่งพูดถึงเรื่อง
การทนทุกข์ยากลำบากเพื่อพระเจ้า โดยพึ่งอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้า (2ทธ.1:8)
และพระองค์จะดูแลสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเอง(2ทธ.1:12)
เมื่อ อ.เปาโล วางแบบอย่างเช่นนี้ไว้แล้ว “เพราะฉะนั้น” ทิโมธี ผู้เป็นบุตรแห่งความเชื่อของ อ.เปาโล ก็ดำเนินตาม (2ทธ.1:13)
– โดยการเข้มแข็งขึ้น ด้วยพระคุณ ซึ่งหมายถึง เข้มแข็งขึ้นมาได้ ทั้งที่ไม่น่าจะอ่อนแอลง มีพลังขึ้น ทั้งที่น่าจะหมดพลังแล้ว
– พระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ : พระคุณเช่นนี้ มีในพระเยซูคริสต์เท่านั้น ตราบใดที่เราพึ่งพาพระองค์ ซ่อนตัวอยู่ในพระคุณของพระองค์ เราจะสามารถเข้มแข็งขึ้นได้ แม้ไม่น่าจะเข้มแข็งได้ก็ตาม
[พระคุณ แปลว่า ได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรจะได้รับ]
– แม้ยามที่เราอ่อนแอ เราล้มลง ขอเพียงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเยซูคริสต์ ที่นั่น เราจะพบกับพระเมตตา พบการให้อภัย และพบการช่วยเหลือในยามที่เราต้องการเสมอ (ฮบ. 4:16)

การประยุกต์ใช้ :
– ยามที่เราเข้มแข็ง จงเข้ามาใกล้พระเยซูด้วยการสำนึกพระคุณ โดยการขอบพระคุณของพระเจ้า จะช่วยให้ความเข้มแข็งนั้นทวีมากยิ่งขึ้น
– ยามที่เราอ่อนแอ จงเข้ามาใกล้พระเยซูด้วยการสำนึกผิด สารภาพ แล้วรับพระคุณของจากพระองค์ [ทั้งที่เราไม่สมควรได้รับเลย] รับการอภัย รับกำลังใหม่ รับกำลังเข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้ง แล้วยืดอกขึ้นดำเนินชีวิตใหม่ ที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s