แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (กท. 5:25){ ให้พระวิญญาณสอนเรา }

“ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย” กท. 5:25

แนวคิด :
– เราเกิดมาในบาป บาปทำให้เราตายฝ่ายวิญญาณ ไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้
– เมื่อเราต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ จิตวิญญาณของเรากลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในใจของเรา เราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
– เมื่อเรามีชีวิตฝ่ายวิญญาณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เข้ามาในใจของเราแล้ว เราก็ควรดำเนินชีวิตตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจเรา สอนเรา

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อก่อนเราไม่รู้ว่า อะไรที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า แต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้ว โดยการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจของเรา ให้เราทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเถิด
– ก่อนจะทำสิ่งใดก็ตาม ฝึกที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราว่า “การกระทำนี้ พระเจ้าพอพระทัยหรือไม่?”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s