แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ฟป. 1:3-7){ พระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ }

“ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่าน จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์” ฟป. 1:6

แนวคิด :
– คริสตจักรฟิลิปปี มีส่วนร่วมกับ อ.เปาโล ในการรับใช้พระเจ้า ทั้งในการถูกข่มเหง การยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐ รวมทั้งการสนับสนุนด้านต่างๆ ซึ่งโดยการทำเช่นนั้นทำให้มีพระพรมากมายเกิดขึ้นที่นั่น แต่ขณะเดียวกันก็มึอุปสรรคคือการข่มเหงเกิดขึ้นด้วย
– แต่ อ.เปาโล หนุนใจว่า เขามั่นใจในพระเจ้า พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระเจ้าเริ่มการดีไว้แล้วในชีวิตของพวกเขา พระเจ้าไม่ทำครึ่งๆกลางๆแน่ พระองค์จะทำให้สำเร็จสมบูรณ์ พระเจ้าจะช่วยให้เขาผ่านพ้นวันแห่งความยากลำบาก วันแห่งการข่มเหงนี้ ไป และนำเขาไปตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อเราพบพระเยซูคริสต์ ชีวิตเราก็เปลี่ยนไป ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่หากวันนี้ระหว่างทางที่เราดำเนินชีวิตติดตามพระคริสต์ เราพบกับปัญหา อุปสรรค หรือบางสิ่งที่ดูเหมือนจะดึงชีวิตเราให้แย่ลง
นี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญการทดลองความเชื่อ ให้เรายังคงยึดมั่นในพระเจ้าเอาไว้ให้แน่น มั่นใจในพระองค์ว่า
“พระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในชีวิตของเราแล้ว พระองค์จะนำเราไปตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน จนเราได้พบกับสิ่งดียิ่งๆขึ้นในชีวิตของเรา”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s