แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ฟป. 3:12-16){ ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาซะ }

“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า” ฟป. 3:13

แนวคิด :
– เมื่อ อ.เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ เขากำลังติดคุกในกรุงโรมเป็นครั้งที่2เขากำลังจะถูกประหารชีวิตในอีกไม่ช้า ซึ่งเขาก็รู้ดี ก่อนหน้านี้ตลอดหลายสิบปี เขาทุ่มเททั้งชีวิต จิตใจ ทนทุกข์ยากมากมายเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์
มาถึงวันนี้ แทนที่เขาจะคิดว่า “พอละ อีกไม่นานก็ตายละ ทำมาเยอะละ ไม่ต้องทำอะไรละ” แต่เขากลับกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าข้าพเจ้าสำเร็จแล้ว” “ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย”
เขายังคงทุ่มเทเวลาและพลกำลังที่เหลืออยู่ไม่มากนักในการรับใช้พระเจ้าต่อไป และไม่น่าเชื่อ ณ ที่นั่นในคุกนั้น ณ เวลานั้น ใกล้วาระสุดท้ายของชีวิต เขายังเขียนจดหมายฝากอีก 2 ฉบับ คือ ฟิลิปปี และ 2 ทิโมธี ซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ มีคนหลายพันล้านคน ตลอดประวัติศาสตร์ ที่ได้อ่าน ได้รับคำหนุนใจ ได้รับพระพรมากมายจากจดหมายฝากทั้งสองฉบับนี้
– อ.เปาโล กล่าวว่า “ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า” เขาไม่กันไปดูข้างหลังแล้วมัวแต่ภูมิใจหรือท้อแท้ใจกับสิ่งที่ผ่านมา แต่เขามุ่งไปข้างหน้าต่อไปเพื่อไปยังเป้าหมายของเขา คือรับคำชมเชยและรับรางวัลจากพระเยซูคริสต์ในสวรรคสถาน

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ อย่าให้ความสำเร็จในอดีตหลอกเรา ว่า “พอละ เคยทำมามากละ”
อย่าให้ความล้มเหลวความผิดพลาดในอดีตถ่วงเรา ลืมมันไปซะ เหลือไว้แต่บทเรียน อดีตมันผ่านไปแล้ว
แล้ว โน้มตัวออกไปข้างหน้า ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า ทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย
“เราได้แค่ไหนแล้ว ก็จงดำเนินตามนั้นต่อไป”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s