แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ฟป. 3:20-21){ พลเมืองสวรรค์ }

“แต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า” ฟป. 3:20

แนวคิด :
– เราเป็นพลเมืองของสวรรค์ บ้านอันถาวรที่แท้จริงของเราอยู่ในสวรรค์ ไม่ใช่ในโลกนี้ โลกนี้เราอยู่เพียงชั่วคราว อยู่เพียงประเดี๋ยวเดียว
– เรากำลังรอการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา พระองค์จะเปลี่ยนกายอันต่ำต้อยของเรา ซึ่งอ่อนแอ เจ็บป่วย อยู่ใต้อิทธิพลของความตาย ให้กลายเป็นกายที่เต็มด้วยสง่าราศี เหมือนอย่างพระองค์ ไม่อยู่ใต้ขอบเขตจำกัดกายภาพและเวลาอีกต่อไป

การประยุกต์ใช้ :
– เราอยู่โลกนี้เพียงชั่วคราว เหมือน มาเที่ยวต่างจังหวัด 2-3 วัน แม้ห้องพัก หรือ อะไรๆไม่ค่อยได้ดังใจ ก็อย่าไปใส่ใจกับมันมากเกินไปนัก อีกไม่นานเราก็กลับบ้านจริงๆของเราแล้ว
– เราเป็นพลเมืองของสวรรค์ ไม่ใช่ของโลกนี้ ดังนั้นในโลกนี้แม้เราต้องเสียอะไรไป หรือ ไม่ได้อะไรมา ก็อย่าเป็นทุกข์โศกเศร้าเกินไปนัก เพราะทุกอย่างในโลกนี้อีกไม่นานก็ต้องสูญสลายไปหมดสิ้น
– เราควรดำเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญา ใช้เวลาและสิ่งที่เรามีอยู่ชั่วคราวนี้ เพื่อสิ่งถาวรนิรันดร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s