แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มธ. 6:19-21){ จงสะสมทรัพย์สมบัติ }

“เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย” มธ. 6:21

แนวคิด :
– พระเยซูทรงสอนให้สะสมทรัพย์สมบัติให้ตัวเอง ไม่ได้สอนให้สะสมทรัพย์สมบัติให้ผู้อื่น
– พระเยซูทรงสอนให้สะสมทรัพย์สมบัติ แต่อย่าสะสมไว้ในโลก จงสะสมไว้บนสวรรค์
? ทำไมพระเยซูจึงทรงสอนให้สะสมทรัพย์สมบัติ
>>> ก็เพราะว่า สะสมไว้ที่ไหน “ใจ”ซึ่งเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิต จะพุ่งไปที่นั่น
# ผู้สะสมทรัพย์ในสวรรค์ เขาก็จะดำเนินชีวิต โดยเห็นแก่สิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์ ในโลกจะเป็นอย่างไร ก็จะไม่สามารถกระทบกระเทือนต่อชีวิตของเขาได้ [“คนเหนือโลก”]
# ผู้สะสมทรัพย์ในโลก เขาก็จะดำเนินชีวิต โดยเห็นแก่สิ่งของที่อยู่ในโลก เมื่อเกิดอะไรขี้นกับ ของในโลก แม้เพียงเล็กน้อย ก็จะกระทบต่อชีวิตของเขามากมาย
– อีกประการหนึ่ง พระเยซูทรงสอนให้สะสมทรัพย์สมบัติให้ตัวเอง ไม่ได้สอนให้สะสมทรัพย์สมบัติให้ผู้อื่น การสะสมของไว้ในโลกแท้จริงเป็นการสะสมให้ผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่น เงิน 200 กว่าเฟื้อง ที่นายทองเหม็น เก็บไว้สมัยกรุงศรีอยุธยา บัดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาอีกต่อไป
ดังนั้น การสะสมของไว้ในสวรรค์ต่างหาก ที่เป็นการสะสมทรัพย์เพื่อตัวเองอย่างแท้จริง

การประยุกต์ใช้ :
วิธีแปลง เงินสกุลบาท เป็น เงินสกุลสวรรค์ คือ
ใช้เงินบาทของเรา ให้มันทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เช่น ขยายแผ่นดินของพระเจ้า รักพี่น้อง รักเพื่อนบ้าน ฯลฯ
ยิ่งส่งทรัพย์สมบัติของเรา ไปสวรรค์มากเท่าไหร่ ใจของเราก็จะพุ่งไปที่นั่นมากเท่านั้น แล้ว วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินชีวิตสมกับเป็นพลเมืองสวรรค์มากขึ้นเท่านั้น
“เงินเอ๋ย อย่ามัวแต่นอนหลับอยู่ในกระเป๋า ออกไปทำงานรับใช้พระเจ้าได้แล้ว !!!”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s