แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มธ. 8:3-4){ เราพอใจแล้ว }

“พระองค์ยื่นพระหัตถ์และทรงสัมผัสเขา แล้วตรัสว่า “เราพอใจแล้ว จงหายสะอาด” ในทันใดนั้น โรคเรื้อนของเขาก็ได้รับการชำระให้สะอาด” มธ. 8:3
แนวคิด :
– คนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาขอให้พระเยซูรักษา เขาเชื่อว่าพระเยซู รักษาเขาได้ แต่เขาไม่มั่นใจว่า พระเยซูเต็มใจที่จะรักษาเขาไหม เมื่อเขามองดูความชั่วความบาปให้ชีวิตของเขา ความต่ำต้อยของเขา การที่เขาถูกสังคมรังเกียจ เขาจึงไม่มั่นใจเลยว่า “พระเยซูจะพอพระทัยในตัวเขาไหม?” “พระองค์จะพอใจที่จะรักษาเขาไหม?”
– แต่ พระเยซู ตรัสว่า “เราพอใจ จงหายเถิด”
– ไม่มีใครเลย ที่ชั่วช้า หรือ ต่ำต้อยมาก จนพระเยซูรังเกียจเขา ใครก็ตามที่มาหาพระเยซูด้วยความเชื่อ ไม่ว่าที่ผ่านมาเขาจะเป็นเช่นไร ไม่ว่าในวันนี้เขากำลังเป็นเช่นไร พระเยซู พอใจและเต็มใจ ที่จะช่วยเขาเสมอ

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ ไม่ว่าเราชั่วเพียงใด เราผิดพลาดไปมากเพียงใด เราอ่อนแอสักเพียงใด
หากเรามาหาพระเยซูด้วยความเชื่อว่า พระเยซู ทรงช่วยเราได้ ทรงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของเราได้ เราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
เพราะที่นั่น พระเยซูจะพูดกลับเราว่า “เราพอใจแล้ว จงหายเถิด”
จะรอช้าอยู่ทำไม!!!
เร็วเข้า!!!
รีบมาหาพระเยซูเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s