แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยน. 21:15){ เจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือ?}

เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว พระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่า
“ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือ?”
เขาทูลพระองค์ว่า “ใช่ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์”
พระองค์ตรัสสั่งเขาว่า “จงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิด”
ยน. 21:15

แนวคิด :
– เหตุการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นหลังจากพระเยซูเนขึ้นมาจากความตาย สาวกไปจับปลา พระเยซูช่วยให้เหล่าสาวกจับปลาใหญ่ได้ถึง 153 ตัว ในการหย่อนอวนเพียงครั้งเดียว (สาวกคงคิด “รวยแล้วเรา!!!”)
– พระเยซูจึงถามเปโตรว่า “เจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือ?” มากกว่าปลา มากกว่าความมั่งคั่ง มากกว่าความสำเร็จในหน้าที่การงาน มากกว่าคำยกย่องชมเชยจากผู้คน
– เปโตรตอบว่า “ใช่ ข้าพระองค์รักพระองค์”
– พระเยซู จึงบอกเปโตรว่า “ถ้าเจ้ารักเรา เจ้าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเรา”
– การที่จะรักพระเยซู สำแดงออกได้โดยการ รักผู้ที่พระองค์ทรงรัก คือบรรดาลูกแกะของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :
เรารักพระเยซู ได้โดยการเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์ เช่น
• ส่งไลน์ หรือ เขียนอีเมล ไปหนุนใจพี่น้อง
• โทรไปหาคนที่ห่างหายไปจากคริสตจักร
• อธิษฐานเผื่อ คนที่พระเจ้านำให้ระลึกถึงเขาขึ้นมา
• แวะไปเยี่ยมบางคนเพื่อให้กำลังใจหรือติดตามเขากลับมากาพระเยซู
• ส่งบทความ หรือ ลิ้ง คริสเตียนดีๆ ไปให้พี่น้อง โดยเฉพาะคนที่กำลังท้อใจ
• พูดให้กำลังใจ และอธิษฐานเผื่อพี่น้อง ยามเมื่อเจอกัน (โดยเฉพาะผู้เชื่อใหม่)
• เขียนพระคำของพระเจ้า หรือ คำหนุนใจ ใส่กระดาษยื่นให้กับใครบางคน
• เป็นต้น
พูดไม่ยาก อ่านไม่ลำบาก แต่ จะไม่มีผลอะไรจนกว่าเราจะลงมือทำ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s