แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (รม. 12:15){ จงร้องไห้ }

“… จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้” รม. 12:15

แนวคิด :
– ช่างเป็นคำสอนที่งดงาม ในพระคำของพระเจ้า ที่สอนเราให้ร่วมทุกข์กับผู้ที่กำลังโศกเศร้า มีส่วนร่วมในความรู้สึกของผู้ที่กำลังโศกเศร้า เพราะนั่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการสำแดงความรักของพระเจ้าในชีวิตของเรา
– แม้แต่พระเยซูเอง ก็ทำเช่นนั้น ในท่ามกลางความโศกเศร้าและร้องไห้ของผู้คน สำหรับการจากไปของลาซารัส (ยน. 11:35 “พระเยซูทรงพระกันแสง”)

การประยุกต์ใช้ :
– เวลานี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ต่างเต็มไปด้วยความเสียพระทัยอย่างยิ่ง นี่จึงเป็นเวลาที่เหล่าคริสเตียนไทย สมควรอย่างยิ่งที่จะร่วมเสียใจพร้อมกับพระองค์ท่านเหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสำแดงความรักของพระเจ้า ตามที่พระคำของพระเจ้าสอนไว้
– นอกจากนั้น เวลานี้ เป็นเวลาแห่งความโศกเศร้าของปสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ ซึ่งรวมทั้ง เราทั้งหลายผู้เป็นคริสตชนชาวไทยด้วย จากพระคำของพระเจ้าข้างต้นทำให้เราทราบว่า การโศกเศร้าที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้ นอกจากเป็นการสำแดงถึงความรักและภักดีต่อในหลวงอันเป็นที่รักของเราแล้ว ยังเป็นการทำตามพระคำของพระเจ้าอีกด้วย เพราะเรากำลังร่วมโศกเศร้า ร้องไห้ ด้วยกันกับประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s