แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก. 11:27-28){ พระพรอันใหญ่ยิ่ง }

แต่พระองค์ตรัสว่า “คนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วถือรักษาไว้ต่างหากที่เป็นสุข” ลก. 11:28

แนวคิด :
– มีผู้หญิงคนหนึ่ง เมื่อเธอได้ยินคำสอนสุดวิเศษของพระเยซูแล้ว เธอจึงตะโกนออกมาจากฝูงชน ว่า “โอ้..คนที่ได้เป็นแม่ของพระเยซู นี่ช่างเป็นผู้ที่ได้รับพระพรมากจริงๆ ที่ได้มีลูกชายยอดเยี่ยมขนาดนี้”
– แต่พระเยซู กลับบอกว่า มีคนบางคนได้รับพระพรมากมาย ยิ่งกว่าพระพรที่ได้เป็นแม่ผู้คลอดพระเยซูออกมาเสียอีก คนคนนั้นคือ ใครก็ตามที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า แล้วประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะนั้น

การประยุกต์ใช้ :
– คิดดูสิหญิงที่ได้เป็นผู้คลอดพระเยซูออกมาและได้เลี้ยงดูพระเยซูจนเติบโต หญิงคนนั้นจะได้รับพระพรมากมายใหญ่โต สักเพียงใด
ข่าวดี วิธีที่เราจะได้รับพระพรมากมายเหลือล้น ยิ่งกว่าหญิงคนนั้นอีกด้วยซ้ำไป ก็คือ
“ฟังพระคำ แล้ว นำไปใช้”
ง่ายไปไหม? ขอบคุณพระเจ้า พระองค์กำหนดวิธีที่สุดยุติธรรมเพื่อให้มนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับพระพรอย่างเหลือล้นได้ ขึ้นอยู่กับว่า คนๆนั้นจะรับเอาหรือไม่
“ฟัง เชื่อ แล้วทำตาม”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s