แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก. 11:33-36){ ความสว่าง }

“ระวังให้ดี อย่าให้ความสว่างที่อยู่ในตัวท่านกลายเป็นความมืด” ลก. 11:35

แนวคิด :
– เมื่อเรามีความสว่างอยู่กับเรา เราไม่ควรเอาไปซ่อนไว้หรือเอาถังมาครอบ แต่ควรตั้งไว้ให้เด่นชัดเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวง(ข้อ33)
– เปรียบเสมือนตาม ตาซึ่งเป็นอวัยวะที่ให้ความสว่างแก่ร่างกายและอวัยวะส่วนอื่นๆทั้งหมด จึงกล่าวได้ว่า ตาเป็นตัวชี้นำทางที่ปลอดภัย ทางที่เหมาะสมแก่อวัยวะทั้งหมด(ข้อ34)
– ดังนั้นเราต้องระวังไม่เอาความสว่างที่เรามีไปซ่อนเสีย คือไม่ยอมให้ความสว่างที่เรามีครอบครองชีวิตของเรา(ข้อ35)
– ซึ่งถ้าเรายอมให้ความสว่างครอบครองชีวิตของเรา ชีวิตของเราจะเป็นพระพรสำหรับผู้คนมากมาย(ข้อ36)
??? ความสว่าง หมายถึง อะไร?
ยน. 8:12 พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่า “เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”
>>> ความสว่างนั้น คือ “พระเยซู” นั่นเอง
ยน. 12:36 ขณะที่พวกท่านมีความสว่าง จงวางใจในความสว่างนั้น เพื่อจะได้เป็นลูกของความสว่าง”
>>> วิธีที่เราจะให้เรามีความสว่างภายในเรา คือ “วางใจในพระเยซู” นั่นเอง
เมื่อเราวางใจในพระเยซูอย่างแท้จริงแล้ว ชีวิตของเราจะเป็นพระพรต่อผู้คนมากมาย
และ แม้ว่าเราบอกว่าเรารู้จักพระเยซู แต่ในการดำเนินชีวิตของเรา ไม่ยอมวางใจในพระเยซู ชีวิตของเราก็จะเหมือนกับไม่มีพระเยซูนั่นเอง (มีตะเกียงแต่เอาถังครอบ ก็เหมือนกับไม่มี)

การประยุกต์ใช้ :
– เราจะไม่มีวันได้รับประโยชน์ รับพระพรจากการรู้จักกับพระเยซู จนกว่าเราจะวางใจในพระองค์ ให้พระองค์ครอบครองในชีวิตของเรา
– ลักษณะหนึ่งของความสว่าง คือ มีความหวัง มีกำลังใจ มีความชื่นบาน ในยามนี้หากคนรอบข้างเรากำลังเผชิญกับความทุกข์ใจ หมดหวัง ผิดหวัง เสียใจ เราผู้มีความสว่าง(มีพระเยซู)สมควรอย่างยิ่งที่จะคอยให้กำลังใจ หนุนใจ คนเหล่านั้นให้มีกำลังขึ้น ลุกขึ้นเดินหน้าต่อไป และแนะนำความสว่างคือพระเยซู ผู้ทรงรักเขา ให้เขาได้มีโอกาสได้รู้จัก
“พบของดีแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียว”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s