แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยน.9:35-41){ บอดสนิท }

พระเยซูตรัสว่า “เราเข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษา เพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็น และคนที่มองเห็นกลับตาบอด” ยน. 9:39

แนวคิด :
– ก่อนหน้านี้พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดแต่กำเนิดคนหนึ่งให้มองเห็นได้ แต่พวกยิวกลับขับไล่คนนั้นออกจากธรรมศาลาเพราะเขาพูดเข้าข้างพระเยซู
ต่อมาเมื่อชายคนนั้นมาพบกับพระเยซู เขาจึงได้เชื่อวางใจในพระเยซู ยอมรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขา(38)
– พระเยซู จึงตรัสว่า “เราเข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษา เพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็น และคนที่มองเห็นกลับตาบอด” (39)
* เมื่อพบพระเยซู
คนตาบอดจะมองเห็น
คนมองเห็นจะตาบอดไป
• คนที่รู้ตัวว่า ตาบอด จะขอความช่วยเหลือจากพระเยซู แล้วจะรับการรักษา ให้หายบอด
• คนที่รู้ตัวว่า อ่อนแอ มีปัญหา ไม่อาจผ่านเหตุการณ์วันนี้ไปได้โดยลำพัง
o จะถ่อมใจลงต่อพระเยซู ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ แล้วรับการช่วยกู้
o “…ผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” ยน. 6:37
• คนที่คิดว่า ตัวเองมองเห็นชัดเจนทุกอย่าง (ทั้งที่ตัวเองตาบอดอยู่) เขาจึงไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากพระเยซู
o “งานนี้พระเยซูไม่ต้อง ฉันลุยเอง”
o เขาจึงกลายเป็นคนตาบอดฝ่ายวิญญาณ ที่มองไม่เห็นว่า ตัวเองอ่อนแอสักเพียงไร มองไม่เห็นว่าต้องการพระเยซูมากเพียงใด
o เมื่อเป็นเช่นนั้น เขาจะพบทางมืดมิดของชีวิต

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้เราจะรู้ตัวว่าตาบอด ถ่อมใจลง ขอความช่วยเหลือจากพระเยซู
– หรือจะคิดว่าตัวเองตาดี ไม่ยอมถ่อมใจขอความช่วยเหลือจากพระองค์ แล้วพยายามคลำทางไปในความมืดมิดของตัวเองต่อไป
#### คนที่พบพระเยซู กับ คนที่แค่รู้เรื่องพระเยซู ดูเผินๆอาจจะคล้ายๆกัน แต่ผลที่ออกมาจะแตกต่างกันอย่างมหาศาล ###

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s