แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (1ปต. 3:9){ อวยพรซะให้เข็ด }

“อย่าทำชั่วตอบแทนชั่ว หรืออย่าด่าตอบการด่า แต่ตรงกันข้าม จงอวยพร เพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทำเช่นนั้น เพื่อพวกท่านจะได้รับพระพร” 1ปต. 3:9

แนวคิด
– ใครชั่วมา จงดีตอบ
– ใครด่ามา จงอวยพรตอบ
เพราะคนเหล่านั้นกำลังยื่นพระพรให้เรา เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะเชื่อฟัง เราจะได้พระพรมากมาย

การประยุกต์ใช้ :
“ใครด่ามา อวยพรซะให้เข็ด”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s