แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มีคา. 3:1-7) { อย่าทำตามพวกเขา }

“แล้วพวกเขาจะร้องขอความช่วยเหลือต่อพระยาห์เวห์ แต่พระองค์จะไม่ทรงตอบพวกเขา คราวนั้นพระองค์จะซ่อนพระพักตร์เสียจากเขาทั้งหลาย เพราะพวกเขาได้ก่อกรรมชั่วไว้หลายอย่าง” มีคา. 3:4

แนวคิด :
– พระคัมภีร์ตอนนี้ บอกว่า
มีบางคน ร้องขอความช่วยเหลือแต่พระเจ้าไม่ตอบเขา เมื่อเขาแสวงหาพระเจ้า พระองค์ซ่อนพระพักตร์เสียจากเขา (4)
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ?
เพราะ พวกเขาก่อกรรมชั่ว (4)
– ผู้เผยพระวจนะมีคาห์ ตำหนิพวกผู้นำและพวกพวกเผยพระวจนะที่ชั่วร้าย ผู้ทำสิ่งชั่วร้ายและไม่คิดจะกลับใจ
>>> พระเจ้าสั่งให้เขาสำแดงความยุติธรรม แต่พวกเขาลำเอียงเห็นแก่เงิน (1)
>>> พระเจ้าสั่งให้เขารักความดี เกลียดความชั่ว แต่พวกเขาเกลียดความดี รักความชั่ว (2)
>>> พระเจ้าสั่งให้เขาดูแล เอาใจใส่ประชาชน แต่พวกเขาเอาเปรียบ ทำร้าย ข่มเหง ประชาชน (3)
>>> พระเจ้าสั่งให้เขานำประชาชนมาหาพระเจ้า แต่พวกเขานำประชาชนหลงไปจากพระเจ้า ไปกราบไหว้รูปเคารพ (5)
>>> พระเจ้าสั่งให้เขาเตือนประชาชนให้กลับใจ แต่พวกเขากลับบอกประชาชนไม่เป็นไร ทำชั่วต่อไปได้ (6)
– ดังนั้นพระเจ้าจะไม่ตอบคำอธิษฐานของเขา พระเจ้าจะซ่อนพระพักตร์จากเขา(3) พระเจ้าจะทำให้เขาอับอายขายหน้า (7) พระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเขามืดมนอับจนหนทาง (6)

การประยุกต์ใช้ :
– เราคงไม่อยากเป็นเหมือนพวกเขาเป็นแน่ ดังนั้นอย่าทำเหมือนพวกเขา
เพราะว่า หว่านถั่วเขียว จะได้ถั่วเขียว ไม่มีวันได้ถั่วแดง
หากเราทำเหมือนพวกเขา ผลที่เกิดขึ้นกับเรา จะเหมือนกับพวกเขาเป็นแน่
– ความผิดพลาดที่หนักที่สุดของพวกเขา ไม่ใช่การทำผิดต่างๆที่กล่าวมา แต่เป็นการทำผิดแล้วไม่ยอมกลับใจ แม้พระเจ้าจะส่งคนมาเตือนพวกเขา วันแล้ววันเล่า ก็ตาม
แม้พวกเขาทำผิดพลาดไป หากพวกเราสารภาพบาปและกลับใจใหม่ พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาจะทรงโปรดอภัยและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของพวกเขาเป็นแน่
– พระเจ้าสั่งให้รัก เขาก็เกลียด พระเจ้าสั่งให้เกลียดบาปเขาก็รัก
พระเจ้าสั่งซ้าย เขาไปขวา พระเจ้าสั่งเดินหน้า เขาถอยหลัง
และพวกเขาไม่ยอมฟังคำเตือน ไมยอมกลับใจใหม่
– วันนี้หากเราทำผิดเหมือนพวกเขาไปแล้ว ด้วยการขัดขืน ไม่เชื่อฟังพระเจ้า
ขอให้เราอย่าทำพลาดเหมือนพวกเขา คือไม่ยอมฟังคำเตือน ไม่ยอมกลับใจใหม่
– ให้เรากลับใจใหม่ สารภาพความผิดบาป ความดื้อดึง ไม่เชื่อฟังพระเจ้า สารภาพต่อพระเจ้า
ขอโทษพระองค์ แล้วขอพระองค์ช่วยเราในการกลับตั้งตัวใหม่ แล้วรับการอภัย แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปในทางของพระเจ้าที่พระเจ้าชื่นใจ
“พระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา จะทรงกระทำแก่เราตามพระเมตตาอันอุดมของพระองค์อย่างแน่นอน”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s