แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยรม. 23:1-4) { ไม่ขาดแคลนสิ่งใดเลย }

“เราจะตั้งผู้เลี้ยงแกะไว้เหนือเขา ผู้จะเลี้ยงดูเขา และเขาทั้งหลายจะไม่ต้องกลัวหรือครั่นคร้ามหรือขาดแคลนเลย” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ”
ยรม. 23:4

แนวคิด :
– ผู้นำ และ ปุโรหิต ไม่ได้เลี้ยงดู ไม่ได้เอาใจใส่ ไม่ได้สั่งสอน ไม่ได้ปลูกฝังทางของพระเจ้าแก่ประชาชน
แต่กลับนำประชาชนให้ละทิ้งพระเจ้า หันไปกราบไหว้รูปเคารพ หันไปทำสิ่งชั่วร้ายที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง
พระเจ้าจึงจะลงโทษผู้นำเหล่านั้น และทำให้ประชาชนเหล่านั้นต้องกระจัดกระจายไป ตกเป็นเชลยในต่างแดน
แล้วพระองค์จึงจะรวบรวมประชากรของพระองค์กลับมาอีกครั้ง และจะอวยพระพรแก่พวกเขา
และพระองค์จะตั้งผู้เลี้ยงแกะที่ประเสริฐ(พระเยซูคริสต์) เพื่อจะคอยดูแล เลี้ยงดูพวกเขา เพื่อพวกเขาจะไม่ต้องครั่งคร้ามหรือขาดแคลนสิ่งดีใดๆเลย

การประยุกต์ใช้ :
– ในฐานะผู้เลี้ยง : เรามีความรับผิดชอบต่อลูกแกะของพระเจ้า เราต้องดูแล เอาใจใส่ ลูกแกะของเรา สั่งสอนและนำทางพวกเขาไปในทางของพระเจ้า
ไม่งั้นพระเจ้าจะเรียกร้องให้เราต้องรับผิดชอบต่อหายนะของพวกเขา
– ในฐานะผู้เลี้ยง : เราต้องไม่พยายามให้เขาต้องพึ่งพาเราตลอดไป แต่ ควรชี้นำให้เขาพบกับพระผู้เลี้ยงที่แท้จริงของเขา คือ พระเยซูคริสต์ โดยมีความสัมพันธ์กับพระองค์ ใกล้ชิดพระองค์ ติดสนิทพระองค์ เชื่อฟังพระองค์
– ในฐานะแกะ : เราไม่ควรมองที่มนุษย์ ไม่งั้นสักวันเราจะสะดุดล้มลง เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป เราควรจับจ้องไปที่พระเยซู ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่พระเยซูทรงวางไว้
– ผู้ที่ให้พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงของเขา ฟังเสียง เชื่อฟังและเดินตามพระองค์ จะไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลย และ จะไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s