แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยรม. 28:1-17)

และผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ได้พูดกับฮานันยาห์ผู้เผยพระวจนะว่า “ฮานันยาห์ขอท่านฟัง พระยาห์เวห์ไม่ได้ทรงใช้ท่านและท่านได้ทำให้ชนชาตินี้วางใจในความเท็จ
เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์ตรัสว่า ‘นี่แน่ะ เราจะกำจัดเจ้าไปจากพื้นโลก ในปีนี้เองเจ้าจะต้องตาย เพราะเจ้าได้กล่าวถ้อยคำเป็นการกบฏต่อพระยาห์เวห์’
ยรม. 28:15-16

แนวคิด :
– เยเรมีย์ ให้ข่าวร้ายว่า อิสราเอลจะพ่ายแพ้ต่อศัตรู ดังนั้นพวกเขาต้องถ่อมใจ กลับใจใหม่
แต่ ฮานันยาห์ ให้คำหวาน ศัตรูจะพ่ายแพ้ กษัตริย์ของเขาจะได้รับการปล่อยตัวกลับมา ยังไงพระเจ้าก็จะช่วยอิสราเอลอยู่ดี
– พระเจ้าไม่พอใจ ฮานันยาห์อย่างยิ่งและลงโทษเขาอย่างรุนแรง จนถึงแก่ความตายในอีกไม่นานต่อมา เพราะว่า
>>> เขาทำให้ชนชาตินี้วางใจในความเท็จ แทนที่จะนำคนอิสราเอลกลับใจหันกลับมาหาพระเจ้า กลับนำไปในทางที่ผิด ว่า ไม่ต้องกลับใจก็ได้ ยังไงพระเจ้าก็จะอวยพร
>>> เขาบอกว่าพระเจ้าตรัส ทั้งที่พระองค์ไม่ได้ตรัสเช่นนั้น

การประยุกต์ใช้ :
– คำพูดหนุนใจ ให้กำลังใจ อาจจะไม่ได้มาจากพระเจ้าเสมอไป
วิธีสังเกตคือ สิ่งที่มาจากพระเจ้า จะนำเราให้เข้าใกล้พระเจ้า
– บางครั้งพระเจ้าจงใจ อนุญาตให้บางสิ่งเกิดขึ้นกับเรา เพื่อเราจะถ่อมใจลง และหันกลับจากการทำตามใจตนเอง หันมาแสวงหาพระเจ้า และทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
– การแอบอ้าง ถ้อยคำว่าเป็นมาจากพระเจ้า ทั้งที่มาจากความคิดของตนเองเป็นอันตรายอย่างมาก ทั้งต่อผู้ฟังและต่อตัวเอง
– วิธีป้องกัน คือ
>>> เราต้องหาหลักการ/แนวคิดจากพระคำตอนนั้นๆให้พบ แล้วประยุกต์ใช้จากหลักการนั้น ก็จะป้องกันการประยุกต์ผิดเพี๊ยนได้ระดับหนึ่ง
>>> เราต้องอธิษฐานพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อช่วยเราให้สามารถเข้าใจพระคำของพระเจ้า อย่างที่พระองค์ประสงค์จะบอกเราจริงๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s