แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ศคย. 10:1-11)

ศคย. 10:3 “เราโกรธพวกผู้เลี้ยงแกะอย่างรุนแรง และเราจะลงโทษบรรดาผู้นำทั้งหลาย …”

แนวคิด :
!!!!!!! ใครทำให้พระเจ้า โกรธอย่างรุนแรง ขนาดนั้น !!!!!!!
– พระเจ้าโกรธผู้เลี้ยง
> ผู้เลี้ยงที่ไม่ดูแลแกะ(2)
> ผู้เลี้ยงที่ไม่ชี้นำทางแกะให้กลับมาหาพระเจ้า(2)
> ผู้เลี้ยงที่ให้ความหวังลมๆแล้งๆ ให้คำหวานปลอบใจอย่างไร้ประโยชน์(2) ว่า “แล้วมันจะดีขึ้น” แต่ไม่ได้นำทางแกะให้มาพึ่งพาพระเจ้า
> ผู้เลี้ยงที่อ้างพระเจ้าตรัส ทั้งที่พระองค์ไม่ได้พูดเช่นนั้น
> ผู้เลี้ยงผู้นำแกะออกห่างจากพระองค์ แทนที่จะนำเข้ามาใกล้

– พระเจ้าเรียกให้ประชากรของพระองค์ ขอฝน(การอวยพร/การช่วยกู้/การเจิม เสริมกำลัง) จากพระองค์(1)
ขอในสิ่งที่เกินกำลังของเรา จากพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงควบคุมทุกสิ่ง
(มนุษย์ไม่มีปัญญา ทำฝนชุก ฝนตกหนักแบบฝนปลายฤดู)
– พระเจ้าสัญญาว่า “พวกเขาจะผ่านข้ามทะเลแห่งความระทม…” ศคย. 10:11
ผู้ขอฝนจากพระเจ้า จะสามารถข้ามผ่านพ้น ทะเลแห่งความระทมได้
และ พระเจ้าทำให้เขาเข้มแข็ง ในพระเจ้า (เมื่อเขาเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพระเจ้า พึ่งพาพระองค์แต่เพียงผู้เดียว เขาจะเข้มแข็ง)
แล้ว เขาจะอวดให้คนอื่นฟัง ว่า “พระเจ้าของเขาว่า ยิ่งใหญ่เพียงใด” “เมื่อดำเนินในพระเจ้าชีวิตของเขาพบสิ่งดีมากมายเพียงใด”

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซู ตรัสกับเปโตรว่า “เจ้ารักเราหรือ”… “จงดูแลแกะของเราเถิด”
พระเจ้าตั้งเราเป็นผู้เลี้ยงคอยดูแลแกะของพระเจ้า(รุ่นน้องๆในความเชื่อ)
เราปฏิบัติอย่างไรต่อแกะของพระเจ้า ?
??? วันนี้พระเจ้ากำลังพอพระทัย หรือ กำลังโกรธอย่างรุนแรง ในการกระทำของเรา ???
– ให้เราขอสิ่งใหญ่จากพระเจ้า คาดหวังการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์ ที่เกินกำลังของเรา
กล้าขอ พระเจ้าก็กล้าอวยพร
– วันใดที่เราพบกับ “ทะเลแห่งความระทม”
ร้องทูลต่อพระองค์ รีบวิ่งเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพระองค์
เพราะที่นั่นเราจะเข้มแข็งขึ้นอย่างมหาศาล
แล้วพระองค์จะช่วยกู้เรา และเราจะเล่าถึงการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์ เหนือทะเลแห่งความระทมนั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s