แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ศฟย.3:1-20) { พระเมตตาแสนอัศจรรย์ }

“นี่แน่ะ ในเวลานั้น เราจะจัดการกับทุกคนที่กดขี่เจ้า เราจะช่วยคนขาพิการ
และรวบรวมผู้ที่ถูกขับไล่ไป และเราจะเปลี่ยนความอายของเขาให้เป็นความน่าสรรเสริญ
และให้เป็นชื่อเสียงที่เลื่องลือไปทั้งโลก”
ศฟย. 3:19

แนวคิด :
– พระเจ้าติหนิ เยรูซาเล็ม (1) เพราะ
> พวกเขากบฏต่อพระเจ้า
> ดำเนินชีวิตในบาปที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง
> กดขี่ขมเหงคนที่อ่อนแอกว่า
> แม้พระเจ้าส่งคนมาเตือนพวกเขาก็ไม่ฟัง
> แม้พระเจ้าตีสอนเขาด้วยความยากลำบากต่างๆพวกเขาก็ยังไม่ยอมกลับใจ
> พวกเขาไม่วางใจในพระเจ้า
> และไม่ยอมเข้ามาใกล้พระเจ้า
[รู้สึกเหมือนเรา ยังไงก็ไม่รู้ 555]
>>>> เพราะพวกเขา ล้มเหลว ในการยำเกรงพระเจ้า แล้วพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา ตรัสว่า
“เพราะฉะนั้นจงคอยเรา…”(8)
“ในเวลานั้น เราจะเปลี่ยนริมฝีปากของประชากรทั้งหลาย ให้เป็นริมฝีปากที่บริสุทธิ์…”(9)
“ในวันนั้น เจ้าจะไม่ถูกทำให้อับอาย จากการกระทำทั้งสิ้นซึ่งเจ้าได้กบฏต่อเรา…” (11)
“บรรดาคนที่เหลืออยู่ในอิสราเอล จะไม่ทำความผิดบาป และจะไม่กล่าวคำโกหก…” (13)
“เขาทั้งหลายจะหากินและนอนลง และไม่มีใครทำให้เขาหวาดหวั่น” (13)
“ พระยาห์เวห์ทรงยกเลิกการลงโทษเจ้าแล้ว” (15)
“พระองค์ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าไปแล้ว” (15)
“กษัตริย์แห่งอิสราเอลคือพระยาห์เวห์ทรงอยู่ท่ามกลางเจ้า เจ้าจะไม่กลัวภัยพิบัติอีกต่อไป” (15)
“นี่แน่ะ ในเวลานั้น เราจะจัดการกับทุกคนที่กดขี่เจ้า” (19)
“เราจะช่วยคนขาพิการ และรวบรวมผู้ที่ถูกขับไล่ไป” (19)
“ และเราจะเปลี่ยนความอายของเขาให้เป็นความน่าสรรเสริญ” (19)
“และให้เป็นชื่อเสียงที่เลื่องลือไปทั้งโลก” (19)
“ในเวลานั้น เราจะนำพวกเจ้าเข้ามา คือในเวลาที่เรารวบรวมเจ้าเข้าด้วยกัน” (20)
“เราจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงและเป็นที่สรรเสริญ ท่ามกลางประชากรทั้งสิ้นในโลก” (20)
“เราให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมต่อหน้าต่อตาเจ้า” (20)
พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ

!!!! โอ้ว….อะไรกันเนี่ย !!!!
ประชากรของพระเจ้า ทำตัวไม่ได้เรื่อง แต่ พระองค์ตอบสนองด้วยการอวยพรมากมายเพียงนี้
!!!! ช่างเป็นพระคุณ พระเมตตา อะไรขนาดนี้ !!!!

คำถาม : ใครคือผู้ที่ได้รับพระคุณนี้ ?
คำตอบ : ผู้ที่ถ่อมใจ และ เจียมตัว ผู้ที่แสวงหาที่จะมาพึ่งพิง ลี้ภัยในพระเจ้า (12)

คำสัญญานี้เกิดขึ้นเป็นจริงทางพระเยซูคริสต์
ผู้ที่ ถ่อมใจลง ยอมรับความอ่อนแอของตน แล้ว มาหาพระเยซู แสวงการช่วยกู้จากพระองค์ จะได้รับการช่วยกู้
### พระเยซูตรัสว่า “…ผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” ยน. 6:37 ###

การประยุกต์ใช้ :
– ไม่ว่าเราจะอ่อนแอสักเพียงใด ก็ไม่สำคัญ เพราะว่า พระเจ้าของเราทรงเข้มแข็ง ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณ พระเมตตาไม่มีที่สิ้นสุด
– จงเข้ามาหาพระองค์ ด้วยใจถ่อม ยอมรับความอ่อนแอของเราต่อพระองค์ ทูลขอการช่วยกู้จากพระองค์ พระเยซูผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเราอย่างที่สุด พระองค์จะไม่รอช้า พระองค์รีบมาช่วยเราอย่างแน่นอน
– แต่ ถ้าเราไม่ยอมถ่อมใจลง ไม่ยอมพึ่งพาพระองค์แต่เพียงผู้เดียว ยังคงพยายามแก้ไขหรือต่อสู้สิ่งที่เผชิญด้วยกำลังของตนเอง ไม่ยอมถ่อมใจลงคุกเข่าอธิษฐาน ไม่ยอมทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์อย่างจริงใจ อย่างสุดใจ
เราก็จะเป็นเพียงผู้ที่ได้อ่านพระสัญญาของพระเจ้าเท่านั้น แต่สิ่งนั้นจะไม่ผลต่อชีวิตของเราเลย
ช้าอยู่ใย ถ่อมใจลง คุกเข่าลง ร้องทูลขอความช่วยเหลือจกาพระองค์อย่างสุดใจเถิด
### ไม่สำคัญว่าเราอ่อนแอแค่ไหน รู้แต่ว่า พระเจ้าของเราทรงฤทธิ์เข้มแข็ง นั่นก็เพียงพอแล้ว ###

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s